Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady dla zarządów ROD w sprawie konkursu grantowego ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 28.06.2022

Dnia 23 czerwca br., w Ośrodku Szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyły się 3 narady dla zarządów ROD poświęcone zasadom udziału w konkursie ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradach uczestniczyli również przedstawiciele ARiMR, którzy w Agencji prowadzą projekt w zakresie rozliczeń finansowych i oceny merytorycznej.

Przedstawiciel ARiMR: Magdalena Niewiatowska i Łukasz Kurowski przedstawili uczestnikom główne cele i założenia programu dedykowanego ogrodom działkowym oraz omówili specjalnie przygotowaną prezentację.

Zagadnienia organizacyjne w zakresie warunków formalnych udziału w konkursie przestawiali pracownicy Okręgu Mazowieckiego: Anna Mioduszewska-dyrektor biura OM PZD, Joanna Czeboćko-zastępca dyrektor biura OM PZD oraz Łukasz Suchodolski-starszy inspektor ds. terenowo-prawnych. Sprawy związane z realizacją „zielonych inwestycji” przedstawił Maciej Aleksandrowicz- Główny instruktor ds.ogrodniczych OM PZD. Inwestycje „twarde”, których wartość może wynieść maksymalnie 30% otrzymanego grantu, a które są bardzo ważne i potrzebne ogrodom przedstawiła Sylwia Roszczyk – Inspektor ds.inwestycji.

Pracownicy Okręgu Mazowieckiego PZD zwracali szczególną uwagę i nacisk na konieczność zapoznania się z dokumentami, w tym uchwałami Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD, które opublikowane zostały na stronie Krajowej Rady oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej OM PZD.

Odbyła się również dyskusja podczas której uczestnicy korzystając z obecności przedstawicieli Agencji, mogli uzyskać odpowiedzi na pytania oraz omówić trudności i wątpliwości związane z konkursem, a szczególnie w zakresie wypełniania wniosku.

 

opracowanie:

Anna Mioduszewska

dyrektor biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.