Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 40 – lecia ROD Widok z Raciborza - 27.06.2022

25 czerwca 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” w Raciborzu obchodził jubileusz40 -lecia założenia Ogrodu. Uroczystości odbyły się na terenie Ogrodu.

Pani Justyna Deptuła, prezes zarządu dokonała otwarcia uroczystości. Przywitała działkowców oraz zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Dominik Konieczny, wiceprezydent Miasta Racibórz
  • Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach
  • Pan Józef Józef Małaszczuk, przewodniczący Kolegium prezesów
  • Pan Marian Czerner, przewodniczący Rady Miasta

Prezes zarządu ROD „Widok” w swoim wystąpieniu przedstawiła historię, osiągnięcia i szczególne dokonanie jakim było, połączenie 8 ROD we wspólny ogród – ROD „Widok” . Podziękowała działaczom ogrodowym za ich wieloletnią pracę w zarządach i komisjach ogrodu, a działkowcom za wspólne tworzenie tego ogrodu, oraz dużą troskę o los Naszego  Związku.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania.

 

 

Pani Lucyna Cyrek, wręczyła Pani prezes ROD dyplom okolicznościowy oraz  puchar z okazji jubileuszu w imieniu Pan Józefa Noskiego, prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach.  Zwróciła się z życzeniami i podziękowaniem do działkowców, zaproszonych gości, oraz do organizatorów tego Święta, za aktywną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Pan Dominik Konieczny, wiceprezydent Miasta Raciborza wręczył pamiątkowy list, gratulował działkowcom jubileuszu i zapewniał o dalszym poparciu ze strony miasta. Podziękował wszystkim za wspólne świętowanie.

Pan Józef Małaszczuk, przewodniczący Kolegium prezesów raciborskich przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Ogrodu w imieniu wszystkich prezesów ROD z Raciborza.

Jubileusz był także doskonałą okazja do wyróżnienia działkowców, którzy bardzo aktywnie udzielają się w pracach na rzecz ogrodu, dbają o swoje działki, jak też o wizerunek PZD. Prezes zarządu, tym działkowcom wręczyła dyplomy i upominki.

Podczas tej pięknej uroczystości odbyły się gry i zabawy, a także konkurs piosenki dziecięcej. Młodzi uczestnicy nie mieli tremy, za wykonane utwory otrzymali gromkie brawa i upominki.

Pani Justyna Deptuła, skierowała zaproszenie do Pań z Ukrainy, które przebywają w Raciborzu, przyjęły zaproszenie i przywiozły wykonane przez siebie, fantastyczne i smaczne słodkie wyroby.

Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę. To był wieczór pełen zabawy, śpiewu i tańców.

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.