Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

II posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej PZD - 24.06.2022

W dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Stwierdzono prawomocność obrad przy frekwencji 89%. W posiedzeniu Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD wzięli udział również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Janusza Pączkowskiego.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski witając wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady, a także Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Prezes Okręgu szczegółowo przedstawił zebranym sytuację społeczno – polityczną w Związku, a także w Kraju. Zebrani zostali wprowadzeni w temat konkursu organizowanego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Szczegółowe informacje o konkursie związane z regulaminem konkursu, a także wnioskiem i załącznikami przedstawiła Zastępca Dyrektora Biura – Anna Bołądź. Uczestnicy z niezwykłym skupieniem słuchali przekazywanych treści, co świadczy o zainteresowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także aktywu związkowego pozyskaniem grantów na cele ROD. Przedstawiono wkład i niezwykłą aktywność Jednostki Krajowej PZD w opracowywanie projektu konkursu, a także zaangażowanie celem uzyskania, jak najkorzystniejszych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych warunków.

Omówiona została miniona kampania sprawozdawcza ROD wraz z oceną i wnioskami. Najważniejszą informacją były dane ilościowe dotyczące zorganizowanych Walnych Zebrań – 193 na 195 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD zorganizowało Walne Zebrania Sprawozdawcze, w związku z czym zaledwie dwa ROD odstąpiły od realizacji swojego obowiązku. Wobec tych dwóch ROD zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane statutowo. Niezadowalającym jest fakt, iż blisko 25% Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dnia 22 czerwca nie przesłało do biura Okręgu dokumentacji z Walnego Zebrania, mimo, iż zgodnie z przepisami Zarząd ROD winien zrobić to w ciągu 14 dni od dnia Walnego Zebrania. Do wszystkich zarządów ROD, które nie dopełniły tego obowiązku zostały skierowane pisma wzywające do przesłania dokumentacji do biura OZ PZD.

Główna Księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2021 rok, a także zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2022 rok. Z dokumentacji wynika, iż zarządy ROD w znacznej większości prowadzą oszczędną gospodarkę finansową, a także z racjonalnością planują wydatki na 2022 rok. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Janusz Pączkowski w imieniu komisji przedstawił ocenę zarówno sprawozdania, jak i preliminarza. Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła finansową dokumentację sprawozdawczą, a także preliminarze. Przewodniczący w swojej wypowiedzi wspomniał, iż wśród 195 ROD w Okręgu kilka w wyniku przeprowadzonej lustracji sprawozdań finansowych zostało wpisanych w plan kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej na 2022 rok w celu sprawdzenia pojawiających się niejasności, bądź zastrzeżeń.

Inspektor ds. terenowo – prawnych – Paulina Klimkowska przedstawiła zebranym sprawy gruntów w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD, w tym informację dot. art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Na posiedzeniu Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD podjęła apel w sprawie konkursu organizowanego przez ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, z którego treścią można zapoznać się >TUTAJ<.

Po zakończeniu obrad na wszystkich uczestników oczekiwał ciepły posiłek, w trakcie, którego nie brakowało merytorycznych dyskusji, a także wymiany doświadczeń pomiędzy aktywem Polskiego Związku Działkowców.

 

Tekst i foto:

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.