Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Będzie dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu miasta Brzegu - 24.06.2022

Na dzisiejszej (23.06) sesji, brzeska rada miejska zajmie się projektem uchwały zgłoszonym przez radnego Krzysztofa Grabowieckiego w sprawie udzielenia dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeg.  Złożony projekt uchwały jest konsekwencją zabezpieczenia w budżecie gminy na 2022 rok 50.000 zł na ten cel, o co również wnioskował radny Grabowiecki.

Uchwała jaką zajmie się rada miejska na najbliższym posiedzeniu, określa zasady przyznawania i rozliczania przedmiotowej dotacji.

Celem dotacji jest tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w tym w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, służącej poprawie warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców.

„Dotacje będą przeznaczane dla rodzinnych ogrodów działkowych prowadzących te ogrody w granicach miasta. Wysokość dotacji to 50 procent wartości zadania jakie będzie realizował dany ROD na swoich terenie. Dotacje mogą być przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, obejmującej budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, sieci wodociągowe i elektryczne na obszarze ogrodów działkowych” – wyjaśnia radny Krzysztof Grabowiecki.

„Istotną i ważną informacją, jest również możliwość dotacji w sytuacji kiedy np. prace remontowe zostaną wykonane wspólnie przez działkowców, wówczas mogą oni otrzymać do 50 procent wartości planowanych wydatków na zakup materiałów. W sytuacji np. naprawy ogrodzenia czy budowy alejki na terenie ROD, wiemy, że wiele prac wykonują sami działkowcy we własnym zakresie – więc taka możliwość jest również bardzo ważna” – dodaje Grabowiecki.

Tego typu dotacje – zgodnie z ustawą – są przeznaczone dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe na modernizację tzw. części wspólnych na ogrodach, nie dla indywidualnych działkowców, gdyż nie przewiduje tego ustawa. Zarządy ROD będą mogły aplikować o dofinansowanie po ogłoszeniu terminu składania wniosków przez Urząd Miasta. W tym roku wnioski będzie można składać do końca sierpnia i uzyskać dotację jeszcze w tym roku.

 źródło:bomega.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio