Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konsultacje przedstawicieli Okręgu Podlaskiego w Oddziale Regionalnym ARiMR w sprawie programu grantowego “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów zielonych” - 22.06.2022

W dniu 20 czerwca prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wraz z inspektorem ds terenowo prawnych oraz instruktorem ds ogrodniczych odbyli spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Oddziału Regionalnego ARiMR w biurze powiatowym agencji w Białymstoku.

Wspólnie omówiono kwestie dotyczące podstawowego oraz dodatkowego zakresu inwestycji możliwych do finansowania z programu grantowego na podstawie zebranych wcześniej informacji od Zarządów ROD wyrażających chęć ubiegania się o dotacje.

Wyjaśniono też pewne wątpliwości dotyczące sposobu kwalifikowania kosztów, min. w zakresie kosztów pośrednich oraz kosztów przygotowania dokumentacji technicznej. 

Omówiono zagadnienia związane z kryteriami technicznymi oraz merytorycznymi a także kryteria przyznawania punktów dla poszczególnych projektów.

Ustalono sposoby komunikacji między pracownikami biura OZP PZD a pracownikami ARiMR w celu sprawnego przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ROD. 

Wszystkie Zarządy ROD, które ustaliły już planowany zakres inwestycji do realizacji na terenie ogólnym ogrodu oraz znają szacowany ich koszt zapraszamy do kontaktu z biurem OZP PZD w Białymstoku. Udzielimy wszelkiego wsparcia merytorycznego na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji. 

 

Filip Roman

instruktor ds ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio