Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zasłużony dla Miasta" - 21.06.2022

Rada Miejska w Chełmży uchwałą nr XXXV/271/22 z dnia 9 czerwca 2022 roku w dowód uznania za działalność społeczną na rzecz miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmży” pośmiertnie Panu Józefowi Strzałkowskiemu.

Uzasadnienie wniosku o nadanie Śp. Józefowi Strzałkowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” było bardzo bogate, oparte o wieloletnią pracę p. Józefa w zakresie działalności społecznej. Szczegółowo opisano wkład odznaczonego w rozwój ogrodnictwa działkowego:

„[…]Przez około 40 lat był zaangażowany w budowę i rozwój ogrodnictwa działkowego w Chełmży. Był inicjatorem i organizatorem budowy struktur organizacyjnych ROD ,,Wodnik", gdzie niemal przez 20 lat pełnił funkcję: Prezesa Zarządu. W 2005 roku powstała Chełmżyńska Rada Działkowców, na czele której stanął. Od 2011 roku był członkiem Okręgowej Rady PZD, a od 2019 roku aż do śmieci pełnił w niej funkcji Skarbnika Okręgu. W czasie pracy w Pracowniczych Ogrodach Działkowych dał się poznać jako niezwykle aktywny jej członek. Z jego inicjatywy doszło do budowy infrastruktury (ogrodzenie, sieć wodociągowa i energetyczna) na ogrodzie 8 i 9 POD "Postęp". Był inicjatorem pełnej samorządności ogrodów. Zjednoczone siły Chełmżyńskich Działaczy Działkowych stały się pod jego kierownictwem inicjatorem wielu przedsięwzięć popularyzujących ruch działkowy, krzewiących wiedzę o mieście, jego historii i gospodarce, a przede wszystkim o Polskim Związku Działkowców. Z inicjatywy Józefa Strzałkowskiego wydano ,,Monografię Chełmżyńskich Ogrodów". Zaczęto organizację corocznego konkursu ,,Miasto Chełmża w kwiatach i zieleni". Jego inicjatywa i zdolności organizacyjne zaowocowały dwukrotnym zorganizowaniem Okręgowego Dnia Działkowca, gdzie każdorazowo uczestniczyło ponad 600 działkowców, co na niespotykaną skalę promowało ruch działkowy w Chełmży i samo miasto. Coroczny Miejski Dzień Działkowca i Wigilia działkowców z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, przedstawicieli Policji i starostwa to stały punkt w kalendarzu uroczystości integrujących środowisko. Jako Przewodniczący Kolegium Prezesów Chełmżyńskich, doprowadził do wyposażenia chełmżyńskich  działkowców  w sztandar. Od 2010 roku nie było uroczystości patriotycznej w mieście, by zabrakło w niej Józefa Strzałkowskiego z działkowym sztandarem. Nie było Krajowego i Okręgowego Zjazdu  Polskiego  Związku Działkowców, by nie było pozytywnego wspomnienia Chełmży, dorobku samorządu i jego mieszkańców. Józef Strzałkowski był zawsze pełen troski o dobre imię Chełmży i Polskiego Związku Działkowców. Przykładał ogromną  wagę do potrzeby  wzajemnego uczestnictwa  samorządu  w życiu ogrodów działkowych, a działkowców w życiu miasta. Dzięki jego pracy w ruchu działkowym Chełmża była dostrzegana jako silny ośrodek ogrodnictwa działkowego i jednocześnie samorząd Chełmży dostrzegano jako troskliwe władze   wspierające ruch działkowy.”

Śmierć Śp. Józefa Strzałkowskiego była niewyobrażalną stratą zarówno dla miasta Chełmży, jak i działkowców, a także całego Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, bowiem to właśnie tak zasłużeni, tak aktywni, a przede wszystkim niezwykle ambitni członkowie Polskiego Związku Działkowców stanowią jego najmocniejsze filary. 

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio