Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zarząd ROD „ZNTK” w 100 proc. wykonał plan na 2021 rok - 20.06.2022

Na ROD „ZNTK” w Oleśnicy składa się 5 ogrodów o łącznej powierzchni ponad 40 ha. Zlokalizowanych jest na niej 1047 działek.  Zarząd ogrodu podsumował swoją pracę w ubiegłym roku.

Dla ROD „ZNTK” – tak jak dla całego środowiska działkowców - rok 2021 był okresem pełnym wyzwań. Pandemia ograniczała funkcjonowanie Zarządu. Jednak, jak podkreśla jego prezes  Kazimierz Karpienko, cały 5-osobowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna starały się mimo tych utrudnień wykonywać swoje obowiązki i realizować założony plan. W sumie Zarząd odbył 11 posiedzeń, na których podjął 210 uchwał.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć, które udało się w 2021 roku sfinalizować był - jeden z głównych postulatów działkowców - doprowadzenie wody do ogrodów nr 3 i 4. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 360 tys. zł. W jej realizacji pomogły: samorządowa dotacja celowa (25 tys. zł),  dotacja z OZ PZD (43 tys. zł) i wpłaty działkowców (ponad 200 tys. zł). Reszta, czyli 92 tys. zł pochodziła ze środków finansowych ROD „ZNTK”. Cały proces przygotowania i realizacji przedsięwzięcia trwał od maja 2019 roku do maja roku 2021, czyli 2 lata.

Kolejną inwestycją sfinalizowaną w ubiegłym roku był remont zniszczonego ogrodzenia w ogrodzie nr 4 (blisko 14,5 tys. zł) oraz wykonanie 2 sztuk stalowych bramek wejściowych (ponad 3,2 tys. zł). Wśród innych ważnych zadań ubiegłego roku znalazły się: ocieplenie ścian budynku biurowego, remont toalety, zamontowanie grzejników elektrycznych w biurze zarządu, zamontowanie zabezpieczeń antywłamaniowych przy jednej z bram wjazdowych, czy modernizacja alejek.

Jako działania umożliwiających sprawne funkcjonowanie ogrodów sprawozdanie wymienia m.in. powołanie gospodarzy poszczególnych ogrodów, czy zatrudnienie specjalistycznej firmy, która w profesjonalny sposób wykonuje zlecane prace, w tym usuwa awarie. 

Zakres prac remontowo-inwestycyjnych za 2021 rok był realizacją uchwalonego przez Konferencję Delegatów we wrześniu 2021 r. „Planu Pracy Zarządu ROD „ZNTK” na 2021 rok”. Został on wykonany w 100 procentach.

W planach Zarządu ROD „ZNTK” na rok bieżący oraz 2023 rok  jest doprowadzenie do budynku biurowego przy ul. Moniuszki wody bieżącej, wybudowania szamba, położenie tynku strukturalnego i wykonanie wymiany rynien wraz z opaską wokół budynku.

Zarząd ROD „ZNTK” podkreśla też, że widać pozytywne efekty przypominania działkowcom o konieczności posiadania kompostownika. Dzięki temu w pojemnikach na śmiecie ląduje mniej chwastów, liści i gałęzi. Był to jeden z czynników, który wpłynął  na znaczący spadek kosztów wywozu śmieci.

Zdecydowane działania Zarządu wobec działkowców niepłacących za dzierżawę działki zaowocowały w 2021 roku 99 proc. realizacją przychodów ROD „ZNTK” z tytułu opłat.

Jako bardzo dobrą  ocenia Zarząd ROD „ZNTK” współpracę zarówno z Okręgowym Zarządem PZD we Wrocławiu, jak i z samorządem w Oleśnicy reprezentowanym przez burmistrza Jana Bronsia.

Warto zauważyć, że dzięki stronie internetowej www.rodzntkoleśnica.pl użytkownicy działek w ROD „ZNTK” mają na bieżąco dostęp do najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania ich ogrodów. Mogą też korzystając z zamieszczonych na stronie numerów telefonów bezpośrednio skontaktować się z członkami zarządu.  Jak zaznacza Zarząd, strona to ukłon w stronę młodszych mieszkańców Oleśnicy, dla których Internet jest często podstawowym źródłem informacji. Osoby zainteresowane zagospodarowaniem działek znajdą na niej m.in. informacje o wolnych działkach w ROD „ZNTK”. 

 

 LS

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.