Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje celowe z budżetu Miasta Elbląga - 14.06.2022

Dotacje zostały przyznane zgodnie z wysokością określoną we wnioskach złożonych przez rodzinne ogrody działkowe do Urzędu. Środki finansowe otrzymało 4 ogrody po 6000,00 zł każdy, na łączną kwotę  24 000zł.

Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej służącej do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające                    z działek oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego.

Sumując, wsparcie finansowe ze środków budżetu miejskiego w okresie ostatnich 3 lat  z terenu miasta Elbląga  otrzymało 8 ROD, na łączną kwotę 48 000,00 zł.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ PZD Elbląg

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.