Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Rafałem Komarewiczem - 07.06.2022

W dniu 31 maja 2022 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa, odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Rafała Komarewicza z członkami Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie oraz przedstawicielami ROD z terenu Krakowa.

Podczas spotkania, miało miejsce uroczyste wręczenie MEDALU BENE MERITUS Panu Przewodniczącemu. Medal wręczyli członkowie OZM PZD w Krakowie, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

MEDAL BENE MERITUS wybity został z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców i wręczany jest osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju ruchu działkowego w Polsce. W tym gronie znalazło się wielu członków Polskiego Związku Działkowców, a także przedstawicieli lokalnych samorządów oraz parlamentarzystów.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz rozpoczął spotkanie, podczas którego poprosił działkowców o przedstawienie problemów i zagadnień z jakimi borykają się obecnie krakowskie ogrody działkowe. Ożywione rozmowy dotyczyły przyszłości ogrodów działkowych na terenie naszego Miasta. Głównym tematem podczas tej narady były nieuregulowane tytuły prawne do gruntów zagospodarowanych przez ROD. Ponadto roszczenia osób fizycznych i prawnych do nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe. Brak możliwości skorzystania w związku z tymi faktami z dotacji i grantów w ramach programów wspierania ROD przez UMK i ARiMR.