Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zniesienie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD wynikających ze stanu epidemii - 02.06.2022

W roku 2020, kiedy wprowadzony został w kraju stan epidemii Krajowy Zarząd i Krajowa Rada PZD przyjęły wiele uchwał, które regulowały funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych PZD, a w szczególności ROD w tym trudnym czasie. Obostrzenia wprowadzane przez Radę Ministrów obligowały  władze Związku do szybkiej reakcji, która zapewniała zminimalizowanie zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, a jednocześnie gwarantowała nieprzerwane funkcjonowanie struktur Związku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. W związku z tym, Krajowy Zarząd PZD w dniu 26 maja 2022 roku zadecydował o przywróceniu statutowego funkcjonowania struktur w pełnym zakresie podejmując uchwałę nr 242/2022 w sprawie zniesienia szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD wynikających ze stanu epidemii.

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.