Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wynajem działki i altany w ROD jest niezgodny z prawem - 24.05.2022

Wraz z nadejściem lata zainteresowanie działkami w ROD rośnie. Chętnych jest dużo więcej niż dostępnych  działek. Wykorzystują to niektórzy użytkownicy i wynajmują swoje działki i altany na sezon lub – szczególnie w miejscach atrakcyjnych turystycznie – zamieniają altany w swego rodzaju domy wczasowe. Oznacza to prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ROD, co jest niezgodne z obowiązującym prawem. KZ PZD apeluje do zarządów ROD zdecydowane reagowanie na takie sytuacje.

Ogrody działkowe od początku swego istnienia stanowiły wsparcie dla rodzin. Umożliwiały własną produkcję żywności, co obniżało koszty utrzymania. Ta funkcja się nie zmieniła. Ze względu na swoją niezwykle ważną rolę społeczną ogrody działkowe są rodzajem świadczenia państwa na rzecz rodziny, a także urządzeniem użyteczności publicznej, o czym mówi art. 4 Ustawy o ROD. Dlatego ogrody działkowe korzystają z wielu przywilejów, m.in. podatkowych, czy pomocy – także finansowej – samorządów.

Działka w ROD wciąż ma stanowić wsparcie dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej, młodych rodzin z dziećmi – poprzez uprawę warzyw i owoców na własne potrzeby oraz jako przestrzeń, gdzie na świeżym powietrzu – bez ponoszenia wysokich kosztów – możliwa jest zdrowa aktywność fizyczna wszystkich pokoleń. Korzyści z użytkowania działki powinny zatem dotyczyć samego działkowca i jego rodziny. Co oznacza, że nie może być ona wynajmowana (zarówno bezpłatnie, jak i tym bardziej odpłatnie).

Tymczasem niektórzy działkowcy wynajmują odpłatnie swoje działki na całe lato, czasem na kilka sezonów. A nad morzem, nad jeziorami, czy w górach altany są wynajmowane turystom i użytkowane jak domy wczasowe.

Prowadzenie działalności zarobkowej na działce stoi w sprzeczności z przewidzianymi ustawowo funkcjami rodzinnych ogrodów działkowych. Mówi o tym par. 6 Regulaminu ROD. Zgodnie z nim na działce obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (lub innej zarobkowej) i wynajmowania części lub całej działki. Zakaz ten dotyczy także  altany.

Działalność niezgodna z prawem – prowadzona przez niektórych działkowców – naraża pozostałych (stanowiących zdecydowaną większość) członków PZD na utratę korzystnych uprawnień.

Dlatego zarządy ROD, które są gospodarzami ogrodów w żadnym wypadku nie powinny dopuszczać do prowadzenia przez użytkowników działek działalności zarobkowej. Zwłaszcza, że jak można przypuszczać, nie jest od niej odprowadzany podatek (jaki płacą legalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa).

Zarządy ROD powinny w takich przypadkach podejmować zdecydowane kroki w interesie pozostałych, stanowiących większość działkowców. Tych, którzy nie przestrzegają prawa jest niewielu, ale niestety są bardziej widoczni.

Działania działkowców niezgodne z prawem wpływają negatywnie na wizerunek PZD i idei ogrodnictwa działkowego. A stając się członkiem Związku każdy użytkownik działki w ROD ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów, o czym mówi par. 15 Statutu PZD.

Przypomnijmy również, że zgodnie z par. 80 Regulaminu ROD działkowiec odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Warto wiedzieć, że konsekwencje wynajmu działki mogą być dotkliwe. Par. 17 Regulaminu ROD przewiduje w takiej sytuacji nawet wypowiedzenie umowy dzierżawy.

LS

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.