Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Stargard - 24.05.2022

Dnia 20 maja br. odbyło się spotkanie w ramach Kolegium Prezesów powiatu Stargard.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Prezes Okręgu - Tadeusz Jarzębak oraz I-szy wiceprezes Okręgu Józef Romanowski a także członek Okręgowego Zarządu - Zbigniew Baran.

Zaproszenie ze strony Urzędu Miasta przyjęli:Pani Jolanta Trembecka – Kempisty z-ca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz Pani Julita Siek- dyrektor Zarządu Usług Komunalnych.

Posiedzenia kolegium odbyło się w domu działkowca ROD "Nowy Sad ", kilkukrotnego laureata krajowych konkursów. 

Przewodniczący Kolegiom Prezesów Zarządów  p. Stanisław Grudziński przywitał uczestników i gości po czym przedstawił realizowane dotychczasowe przedsięwzięcia i złożył relacje ze spotkania z  Prezydentem Miasta Stargardu.  

W toku obrad przedstawione zostały problemy:

-  realizacji zadań w ramach udzielanej pomocy miasta dla ROD 

-  poprawy gospodarki odpadami w celu lepszej efektywności i obniżenia kosztów ponoszonych przez ROD 

-  realizacji inicjatywy ufundowania sztandaru ROD  powiatu Stargard

-  działania  OFK nowo powstałego w Stargardzie 

-  możliwości uzyskania wsparcia ROD z projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

W toku dyskusji wymieniono się doświadczeniami w prowadzeniu ogrodów.

W ocenie Okręgu, dotychczasowa aktywność kolegium w obecnej kadencji zasługuje na uwagę, pomimo trudności spowodowanej pandemią.

Powinno to być przykładem działania dla wspólnego dobra działkowców. 

Życzymy powodzenia w realizacji ambitnych planów.

J. Romanowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio