Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nabór wniosków na dofinansowanie ROD z terenu gminy Lubsko - 19.05.2022

Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów  w 2022 roku z terenu gminy Lubsko. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności 1.

Nowopowstały program pilotażowy ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 200 000,00 zł dla ROD znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Środki pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego. Dofinansowanie wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 20 tys. zł dla danego ROD. Konieczny jest wkład własny w wysokości min. 25 %. Inwestycja ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z: 1) budową, odbudową, przebudową, rozbudową, modernizacją, odnową lub remontem na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także z zakupem innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;

2) ulepszeniem ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD, np.: organizowaniem, budową lub odbudową, przebudową, rozbudową, adaptacją, modernizacją, odnową, rewitalizacją i zmianą aranżacji oraz utrzymaniem istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych, oraz budowa systemów deszczowych; 3) organizowaniem, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportoworekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio