Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Malwa” w Jastrzębiu-Zdroju - 12.05.2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD  w ROD „Malwa” w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się w dniu 7 maja 2022 roku. Frekwencja wyniosła 54,3%. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

Zebranie otworzył Prezes ROD „Malwa” Józef Pietrek, który przywitał przybyłych działkowców oraz Panią Dorotę Cholewińską wyznaczoną przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi tego zebrania.

Przewodniczącą zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Grażyna Dąbkiewicz, która sprawnie poprowadziła zebranie.

Prezes Zarządu Józef Pietrek przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2021 rok. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok ze względu na nieobecność Skarbnika Ogrodu, przedstawił również Prezes.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Szymańska, która również dokonała oceny działalności Zarządu oraz wydała pozytywną ocenę preliminarzy finansowych na 2022 rok.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła Walnemu Zebraniu projekty Uchwał. Zarząd ROD wystąpił z wnioskiem do Walnego Zebrania o akceptację zadania inwestycyjnego pn. Szalet oraz zabudowa zbiornika bezodpływowego w Ogrodzie.

Na zebraniu uhonorowano Panią Grażynę Kita brązowym odznaczeniem Zasłużony Działkowiec, które wręczył Prezes Józef Pietrek.

Walne Zebranie przyjęło wszystkie projekty uchwał proponowane przez Zarząd ROD oraz planowaną inwestycję.

 

Józef Pietrek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio