Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

7 maja w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu - 12.05.2022

Właśnie tego dnia, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD podsumowano wydarzenia w Ogrodzie, zaplanowano następne. W imieniu Zarządu ROD sprawozdanie złożył jego prezes Andrzej Górczyński. Przypomniał, że nie brakuje w Ogrodzie wody na działkach, energii elektrycznej. Jest w nim porządek i czysto – o co dba gospodarz, jest bezpiecznie. Również dlatego, że oświetlone są drogi.

Jest dobrze, ale może być lepiej, gdy działkowcy nie będą utrudniać pracy Gospodarzowi Ogrodu wrzucając do pojemników gałęzie. Przypomniano, że zamieszkiwanie na działkach, ponadnormatywne altany jest niezgodne z Regulaminem ROD. Nielegalne są też bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu Ogrodu. Fatalnie wygląda parkowanie. Robią to przeważnie te same osoby parkując obok działek - zamiast po rozładunku samochodu wyjechać na parking. Hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne skutecznie zakłóca działkowcom wypoczynek. Wysokie drzewa zakłócają łączność kamerom monitorującym bezpieczeństwo i porządek. Duże, szerokie żywopłoty wystają na drogi i alejki.

W bieżącym roku Zarząd planuje między innymi rozpocząć modernizację – wymianę sieci wodociągowej w sektorach C, D, F, G, I oraz części sektora H jako pierwszy jej etap - aby kontynuować prace w pozostałych sektorach Ogrodu w roku 2023. O konieczności wymiany sieci wodociągowej świadczy jej awaria 5 maja i fotografia przerdzewiałej rury. O tych oraz innych planach i dokonaniach informuje strona internetowa oraz Gazeta ROD. Najbliższe wydarzenia to Dzień Dziecka – 4 czerwca i Dzień Działkowca – 27 sierpnia. Tego dnia będzie finał obchodów jubileuszu 40-lecia Ogrodu. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD było początkiem jubileuszowych wydarzeń. Szkoda tylko że uczestniczyło w nim zaledwie kilkanaście procent ilości działkowców…

Tekst i zdjęcia

Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio