Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie i wyróżnienie Polskiego Związku Działkowców - 12.05.2022

W czasie obrad Walnego Zebrania działkowców z ROD XX-lecie w gminnym Centrum NGO prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski wręczył burmistrzowi Adamowi Kucińskiemu Medal Jubileuszowy za zasługi na rzecz PZD.

- Gmina Środa Śląska od lat mi. Na tej podstawie Zarząd PZD co roku wspiera nas dotacjami, podjął decyzję o uhonorowaniu dzięki którym możemy prężnie pana burmistrza, z czego bardzo działać - mówi Ryszard Burgiel, się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni prezes Rodzinnych Ogródków na okazane wsparcie, zarówno Działkowych XX-lecie w Środzie Gminie, jak i Domowi Kultury. W Walnym Zebraniu średz- Miejskiej oraz radny Arkadiusz Śląskiej. - Co roku wysyłamy do Nie zapominają o nas, a nasze kich działkowców oprócz bur- Gruszczyński.

Polskiego Związku Działkowców potrzeby są realizowane - pod- mistrza uczestniczył też Ryszard Zarząd ROD XX-lecie podsumował poprzedni rok i przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu. Przedstawiono także plany na rok bieżący i na przyszłość, w tym elektryfikacja i zwodociągowanie ogródków działkowych w perspektywie kilku lat.

W tym roku zarząd ROD ma wystąpić do Tauron o warunki przyłączenia dla pola 1 i podobnie dla pola 2. Omówiona została też zmiana tzw. opłaty ogrodowej do poziomu 30 gr/m2, w skład której wchodzi m.in. opłata za śmieci, czy bieżące naprawy dokonywane przez zarząd ROD.

źródło: Express Średzki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.