Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Bolesława Chrobrego we Wronkach - 12.05.2022

W dniu 07.05.2022 roku w Domu Działkowca ROD odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD z ROD im. Bolesława Chrobrego we Wronkach. Rozpoczęto je Hymnem PZD i uczczeniem minutą ciszy zmarłych w okresie ostatniego roku działkowców. Prezes zarządu A Manikowski powitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka, Wicestarostę Szamotulskiego Rafała Zimnego, Burmistrza M i G Wronki Mirosława Wieczora oraz radną M i G Agnieszkę Bartniczak-Ginalską. 

Zebraniu przewodniczyła p. Magdalena Roszak. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności zarządu ROD za 2021 rok przedstawił prezes zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD E.Mamet dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD i postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2021 rok oraz planu pracy i preliminarzy finansowych na 2022 rok. Najważniejszym zadaniem w 2022 roku będzie wymiana 180 m ogrodzenia zewnętrznego ogrodu i wymiana skrzynki rozdzielczej energii elektrycznej z której zasilana jest część ogrodu.

Przyjęto dokumenty sprawozdawcze oraz pozostałe uchwały niezbędne do realizacji planu.

Naczelnym tematem dyskusji była planowana budowa łącznika, który ma połączyć ul. Mickiewicza z ul. Dworcową i przebiegać będzie przez ogród.

Pierwszy w powyższej sprawie głos zabrał Prezes Okręgu Marian Praczyk, który omówił działania okręgu związane z realizacją tego zadania i skutkami jakie w przypadku jego realizacji spotkają działkowców. Burmistrz M i G Wronki Mirosław Wieczór wyjaśnił, że zadanie to realizowane jest na podstawie spec ustawy drogowej i zostanie zrealizowane. Zapewnił, że działkowcy, którzy utracą działki otrzymają odszkodowania.

Wicestarosta Szamotulski Rafał Zimny poinformował, że aktualnie postępowanie w tej sprawie jest zawieszone, a ostateczna decyzja zostanie podjęta zostanie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

Na zakończenie zaproszeni goście podziękowali za zaproszenie i życzyli działkowcom zdrowia oraz radości z pobytu  na działce i urodzaju.

AM.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.