Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie ROD im. K. Libelta w Gołańczy - 09.05.2022

W dniu 27 kwietnia 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się Walne Zebranie ROD im. K. Libelta w Gołańczy. Zebranie otworzył prezes Zarządu ROD pan Ryszard Rykała i powitał zaproszonych gości w osobach: Mieczysława Durskiego Burmistrza MiG Gołańcz oraz przedstawiciela Okręgu PZD w Pile Piotra Kosteckiego Przewodniczącego Kolegium Prezesów pow. wągrowieckiego.

Zebraniu przewodniczył pan Rafał Romel. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ROD oraz plan pracy na 2022. Głównym zadaniem jest dokończenie elektryfikacji ogrodu oraz wyrównanie alejek. W minionym roku przyjęliśmy 9 członków, 3 członków zrezygnowało, a z 1 członkiem rozwiązaliśmy umowę dzierżawy. Obecnie mamy 3 działki niezagospodarowane. Sprawozdanie finansowe oraz preliminarz na rok 2022 przedstawiła księgowa pani Maria Różnowska.

Burmistrz w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie i złożył podziękowanie za zaproszenie. Podziękował za współpracę i pracę nie tylko na rzecz działkowców, ale również na rzecz integracji społeczeństwa. Poparł również organizowane przez nas konkursy: „Najładniejsza działka roku”, „Ciekawe zbiory” i „Konkurs ekologiczny”. Wyraził zadowolenie z prac i konkursów organizowanych dla dzieci. Poinformował zebranych o budowie groty solnej oraz stwierdził, że jest zmotywowany widząc, że się coś u nas dzieje.

Dokumenty sprawozdawcze przyjęto jednogłośnie. Podjęto uchwały dotyczące opłat oraz inne zapewniające realizację zaplanowywanych zadań.

Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

Teresa Romel

sekretarz ROD 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.