Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Spółdzielca" w Trzciance - 05.05.2022

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w sali Miejskiej Biblioteki odbyło się walne zebranie członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Spółdzielca" w Trzciance.

Okręg PZD w Pile reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes. Na zaproszenie zarządu ROD na zebranie przybył Pan Krzysztof W. Jaworski - Burmistrz Trzcianki.

Zebranie po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego przez Prezesa Zarządu ROD Sebastiana Zdanowskiego na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD p. Roberta Kaczorowskiego przyjęło sprawozdania za 2021 rok oraz opłaty ogrodowe na 2022 rok. ROD jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę, która została w ostatnich 4 latach zmodernizowana ze środków działkowców i ROD i przy wsparciu środkami z Urzędu Marszałkowskiego   oraz Polskiego Związku Działkowców na adaptację budynku dla zarządu ROD oraz na wymianę ogrodzenia. Pozostała do wymiany brama wjazdowa. Ośrodki na jej wymianę zarząd wystąpił o dotację do Burmistrza Trzcianki.

Głównym tematem podczas dyskusji był temat projektowanej przy terenie ogrodu obwodnicy miasta Trzcianki. Prezes ROD i Maria Fojt poinformowali działkowców o projektowanej trasie jej przebiegu. Projekt jest na etapie koncepcji i wydania opinii środowiskowej.  Burmistrz Trzcianki wyjaśnił działkowcom, że obwodnica jej przebieg nie obejmie częściowej likwidacji ROD, lecz droga dojazdowa do ogrodu, która przebiegać będzie przy ogrodzeniu ROD. Inwestycja będzie realizowana z Urzędem Marszałkowskim. Termin realizacji za 7-8 lat, ale dodał, że wszystkie oczekiwania działkowców, głównie miejsca parkingowe i nowy wjazd do ogrodu po uzgodnieniu z zarządem ROD zostaną w projekcie uwzględnione. Burmistrz pogratulował Prezesowi oraz działkowcom wspaniałych wyników w realizacji zadań inwestycyjnych. Stwierdził, że środki dla ROD miasta Trzcianki winny się znaleźć w budżecie miasta.

Maria Fojt w swoim wystąpieniu poinformowała o najważniejszych sprawach Związku i Okręgu. Prezes Zarządu ROD Sebastian Zdanowski oraz działkowcy podziękowali Okręgowi PZD w Pile za pomoc zarządowi ogrodowi przy realizacji inwestycji oraz Krajowemu Zarządowi PZD za dotacje bez których  trudno byłoby zrealizować  przyjęte zadania.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali ostatnie wydawnictwa Krajowego Zarządu PZD. Zebranie przebiegało w rodzinnej atmosferze.

MF.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.