Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Burmistrzem Złotowa - 13.04.2022

Z inicjatywy Prezesa Okręgu PZD w Pile 7 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w Złotowie odbyło się spotkanie Burmistrza Adama Pulita z prezesami zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczyli także Komendant Straży Miejskiej, Zastępca Skarbnika, kierownicy merytorycznych Wydziałów oraz Kierownik Biura Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w władzami Miasta Złotowa.

Burmistrzowi bardzo zależy na dobrej współpracy, ponieważ działkowcy to bardzo liczna grupa mieszkańców, zagospodarowanych jest 941 działek, którzy w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju zielonych płuc miasta. Zapraszał działkowców do uczestnictwa w realizowanych przez miasto inicjatywach, np. poprzez wystawianie stoiska z publikacjami związkowymi i plonami z działek w „sobotni zieloni ryneczek”. Zachęcał Ogrody do pozyskiwania środków z Urzędu Miasta w ramach Funduszu Norweskiego i budżetu obywatelskiego. Na najbliższych walnych zebraniach sprawozdawczych rodzinne ogrody działkowe podejmą stosowne uchwały umożliwiające składanie wniosków w sprawie pozyskania w/w środków finansowych. W zebraniach sprawozdawczych w ROD będą uczestniczyć członkowie władz miejskich, pracownicy i Straż Miejska.

EK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.