Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. - 07.04.2022

W niedzielne przedpołudnie 3 Kwietnia 2022 roku członkowie PZD w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej zebrali się w świetlicy Domu Działkowca przy ul. Kochanowskiego 22, aby podsumować pracę zarządu ROD za 2021 rok. oraz przyjąć plan pracy i budżet na 2022 rok, a także uchwalić stosowne uchwały - między innymi inwestycyjną.

Zebranie otworzył Prezes ROD Zenon Król, odśpiewano Hymn Działkowców, a następnie Prezes przywitał uczestników zebrania członków PZD w ROD oraz gości Starostę Pana Ernesta Iwańczuka i przedstawiciela KPP w Środzie Wlkp. Star. Sierż. Alicję Marcinkowską, a także obsługującego zebranie Prezesa ROD im T. Kościuszki w Środzie Wlkp. Pana Stanisława Pruszyńskiego. Jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, Prezydium, oraz Komisje mandatową i Uchwał i wniosków, po czym przystąpiono do realizacji programu zebrania. Panująca w 2021 roku pandemia nie przeszkodziła Zarządowi ROD w działaniach - bezpiecznie zrealizowano wszystkie założenia roczne, łącznie z inwestycjami. W budżecie ogrodu wykazano znaczącą nadwyżkę, która zasili pokrycie kosztów planowanych na 2022 rok nowych inwestycji.

Razem z otrzymaną dotacją z UM w kwocie 25.000.00 zł i własnym funduszem zrealizujemy plany inwestycyjne za kwotę ponad 45.000.00 zł brutto. W kolejności przedstawiane projekty uchwał przegłosowano jednogłośnie i bezdyskusyjnie, między innymi inwestycyjną pt. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego System kamer IP NOVUS 5 Mpx do 9 kamer na terenie ROD do realizacji w maju br. Przedstawione działkowcom opłaty za działkę były bardzo oszczędne, mimo wprowadzenia Polskiego Ładu i drożyzny wzrosły minimalnie. W dyskusji najwięcej problemów dotyczyło gospodarowania wodą miejską, szczelność instalacji na działkach - co daje zwiększanie kosztów opłat przez działkowców. Duże problemy stwarzać może po raz pierwszy w Środzie wprowadzona dla ROD segregacja odpadów komunalnych,

Największe zaniepokojenie wynikało z planowanych kosztów wywozu, konieczności segregacji i początkowych ilości odpadów. Działkowcy zastanawiali się czy będzie dyscyplina w tym zakresie, bo nie pokryjemy kosztów. Problem przyjęto z uwagą. Mówiono: mamy nadzieję, że będzie dobrze. W dyskusji zabrał głos Starosta średzki oraz przedstawiciel KPP oceniając działalność i gospodarność Zarządu ROD oraz rozwój inwestycji jako wzorowy. Życzyli dalszego rozwoju i wspaniałej współpracy. W komunikatach nie pominięto tematu kończącej się w tym roku kadencji działalności obecnego Zarządu. Młodsi działkowcy muszą to brać pod uwagę w 2023 roku, bo obowiązków jest coraz więcej a przepisy coraz trudniejsze. Po wyczerpaniu dyskusji zebranie zakończono.

Treść. Prezes Zenon Król.

Zdjęcia. Jerzy Szymański.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio