Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie - 04.04.2022

W dniu 31.03.2022r. odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena Pacewicz- Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowej Rady. W trakcie posiedzenia nadano medale 40-lecia PZD zasłużonym dla Polskiego Związku Działkowców.

 

Główne zagadnienia posiedzenia to: Sprawozdanie z działalności OZ PZD za 2021r.; Przedstawienie: sprawozdania finansowego Okręgu za 2021r.; preliminarzy finansowych na 2022r.; oceny i wniosków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie rocznego sprawozdania finansowego i preliminarzy finansowych okręgu; Planu Pracy Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców w Koszalinie na 2022 rok; Planu kontroli ROD okręgu Koszalin – 2022; Zadań OR i OZ PZD w Koszalinie na 2022 rok.

 

W trakcie dyskusji zasadniczym tematem było przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych w 2022r.

Ogłoszono także apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz przedstawiono stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie pomocy struktur PZD oraz
działkowców uchodźcom z Ukrainy. OR PZD w Koszalinie poparła stanowisko KZ PZD w tej sprawie.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio