Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie dla Komisji Rewizyjnych - 02.03.2022

Przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych zaproszeni zostali na szkolenie online. Webinarium rozpoczął Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Piotr Gadzikowski, który powitał uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Pączkowski, który na wstępie podkreślił, że jest zwolennikiem szkoleń stacjonarnych, ale w obecnej sytuacji uczy się nowej formy. Przewodniczący przedstawił niezwykle ważną rolę jaką pełnią Komisje Rewizyjne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych , to do nich należy kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna jest odrębnym, niezależnym od zarządu organem Polskiego Związku Działkowców, jest ciałem doradczym, nie rządzącym. Podkreślił , że wskazany a nawet konieczny  jest udział przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub innego członka  w posiedzeniach zarządu, aby pomóc w prowadzeniu zgodnej z obowiązującymi przepisami działalności na rzecz prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

Wypunktował również pojawiające się w trakcie kontroli nieprawidłowości zarówno na płaszczyźnie finansowej ale również statutowej. Na uniknięcie błędów w sferze finansowej, najlepszym rozwiązaniem są Ośrodki Finansowo-Księgowe funkcjonujące w okręgu. Przewodniczący z zadowoleniem przyjął informację, że wszystkie ogrody objęte są obsługą ośrodków. Pracujące tam panie posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, a uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Jednostkę Krajową Polskiego Związku Działkowców są dodatkowym atutem, że mają wiedzę na temat zmieniających się przepisów.

W dalszej części narady szkoleniowej przedstawiono dokumenty ( na slajdach)  jakie Komisja Rewizyjna ma obowiązek przygotować na walne zebranie, w szczególności:

–                Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,

–                Protokół z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok,

–                Opinia do preliminarzy finansowych na 2022 rok

Uczestnicy szkolenia zamieszczali pozytywne komentarze i opinie o potrzebie szkoleń przypominających rolę komisji rewizyjnych.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.