Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

W co może być wyposażona działka w ROD? - 21.02.2022

Chociaż zagospodarowanie działki w rodzinnym ogrodzie leży w gestii jej użytkownika, to planując nasadzenia, budowę altany, czy szklarni musi się on stosować do zasad zapisanych w Regulaminie ROD. Zostały one ustalone, aby w ogrodach możliwa była realizacja ich ustawowych funkcji, czyli prowadzenie upraw ogrodniczych oraz wypoczynek i rekreacja przez wszystkich działkowców.

Każdy działkowiec ma prawo zagospodarowania swojej działki, tak aby pobyt i praca na niej były przyjemnością i zapewniały relaks. Jednak należy pamiętać, że wszystkie decyzje dotyczące zagospodarowania użytkowanego gruntu w rodzinnym ogrodzie działkowym muszą być zgodne z Regulaminem ROD.

Daje on działkowcowi prawo do wyposażenia jej w obiekty i urządzenia, które są niezbędne do uprawiania warzyw i owoców oraz rekreacji (par. 41). Dopuszcza budowę:

  • altany działkowej,
  • szklarni,
  • tunelu foliowego,
  • okien inspektowych,
  • studni, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
  • zbiorników wodnych (basen, oczko wodne),
  • bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
  • pergol, ogródków skalnych,
  • piaskownicy i innych urządzeń rekreacyjnych.  

Urządzeniem, w które każda działka musi być wyposażona jest kompostownik (par.42).

Katalog urządzeń, które mogą lub powinny znaleźć się na działce jest dość szeroki. Trzeba jednak pamiętać, że jest on zamknięty. Oznacza to, że np. budowanie dodatkowych urządzeń np. wolnostojącego grilla, budynku gospodarczego –  jest zakazane. Także w przypadku dozwolonej hodowli zwierząt (gołębie, kury, króliki) pomieszczenia dla nich są integralną częścią altany wliczaną do jej regulaminowej powierzchni.  

W związku  z tym, że działki w ROD mają w większości niewielką powierzchnię (zwykle od 300 do 500 mkw.), to wymienione w par. 41 Regulaminu urządzenia, mogą powstać pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Altana działkowa może mieć powierzchnię maksymalnie 35 mkw. oraz taras do 12 mkw. Jej wysokość nie może przekroczyć 5 m przy dachu stromym i 4 m przy płaskim. Natomiast jej odległość od granic działki musi wynosić minimum 3 m. Przy czym działkowiec powinien zawiadomić zarząd ROD o budowie lub przebudowie altany.

Szklarnia może mieć powierzchnię do 25 mkw, a wysokość do 3 m. Zakazane są urządzenia grzewcze zanieczyszczające środowisko.

Tunele foliowe nie mogą przekraczać 20 proc. całkowitej powierzchni działki (ani wysokości 3 m).

Pergole i wszelkie podpory do roślin pnących nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 1 metr od ogrodzenia.

Ogrodzenie i żywopłot nie mogą przekraczać wysokości 1 m, a jeśli znajdują się na granicy ROD mogą sięgać maksymalnie do 2 m.

Regulamin ROD reguluje także kwestię nasadzeń. Przykładowo gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących należy sadzić w odległości przynajmniej 2 m od granicy działki, ale czereśnie i orzechy - przynajmniej 5 m. Natomiast krzewy owocowe mogą rosnąć już od 1 metra od granicy działki.

Użytkownik gruntu w ROD może też sadzić drzewa ozdobne, w tym iglaki, ale pod warunkiem, że będą to gatunki słabo rosnące. Dodajmy, że działkowiec jest zobowiązany do cięcia i prześwietlania tych drzew i krzewów, w taki sposób, aby nie przekraczały granic jego działki (zarówno na teren sąsiada, jak i ogrodowych alejek).

Przy planowaniu zagospodarowania działki trzeba zawsze brać pod uwagę par. 59 Regulaminu, który mówi, że użytkownik powinien korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem, w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień dla sąsiadów.

LS

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.