Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

UM Ciechanów: Dotacje miasta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 09.02.2022

Działkowcy mogą pozyskać wsparcie finansowe od miasta na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach ROD. Ciechanowskie ogrody działkowe mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% wartości inwestycji. Wnioski można składać od 7 lutego do 4 marca 2022 r.

Miejskie dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą być przyznane na budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększają dostępność lokalnej społeczności do terenu.

– Nasze wsparcie umożliwiło już modernizację m.in. ROD „Śmiecin”, gdzie wybudowano przyłącza wodociągowe. Ogrody „Nad Łydynią” wymieniły ogrodzenie frontowe, zamontowano nowe furtki oraz bramy. Na terenie ROD „Kolejarz” powstał monitoring. To zadania, które pozwalają działkowcom na podwyższenie standardu i komfortu funkcjonowania ogródków. Jako miasto stale inwestujemy w rozwój zieleni, a ogrody działkowe to jeden z ważnych elementów miejskiego krajobrazu – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Wnioski o dotację miasta dla ROD w tym roku będą przyjmowane do 4 marca 2022 r. Mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, a nie osoby fizyczne. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata.

Dotacja nie może przekroczyć 80% poniesionych przez ROD kosztów zadania i nie może być większa niż 30 tys. zł. Dodatkowo miasto może pozyskać jeszcze do 20 tys. zł na realizację inwestycji i remontów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”.

 

źródło: ciechanowski24.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.