Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie z obsługi programu DGCS PZD System dla ROD Okręgu Mazowieckiego - 21.01.2022

W dniach 11-17 stycznia 2022 r. w siedzibie Okręgu Mazowieckiego PZD został zainagurowany cykl szkoleń dotyczący obsługi programu komputerowego DGCS PZD System, który został zaprojektowany specjalnie na potrzeby Polskiego Związku Działkowców. W szkoleniach prowadzonych przez koordynatora regionalnego ds. Programu DCGS- Karolinę Stawicką, udział wzięły 32 ROD z Warszawy i okolic, a wśród uczestników byli zarówno prezesi zarządów ROD, jak i skarbnicy współpracujący z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi. Szkolenia zorganizowane zostały w małych grupach, 6-8 osobowych z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Szkolenia odbyły się w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Uczestnicy przyjechali ze swoimi laptopami dzięki czemu mogli aktywnie uczestniczyć w prowadzonym kursie i na bieżąco doskonalić swoje umiejętności. Wszystkie elementy szkolenia były wyświetlane były równolegle na rzutniku i na bieżąco omawiane.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z programem DGCS oraz doskonalenie umiejętności. Program DGCS PZD System znacznie ułatwia pracę w ogrodzie, prowadzenie spraw finansowych, magazynowych oraz administracyjnych, a przede wszystkim współpracę z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi, które również pracują na tym oprogramowaniu. Szkolenie objęło podstawowe informacje, takie jak instalacja programu, zakładanie baz danych, rejestrację programu, odtwarzanie bazy z kopii. W późniejszych etapach uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonalnością programu oraz pracą bieżącą polegającą na wprowadzaniu danych. Uczestnicy zostali przeprowadzeni przez wszystkie etapy pracy w module “Ogrody Działkowe”. Korzystając z obecności prezesów zarządów warszawskich ROD, Pani Karolina Stawicka przypomniała o obowiązku przekazywania księgowości do Ośrodka Finansowo-Księgowego. Jak podkreślono, prowadzenie księgowości w OFK jest gwarantem bezpieczeństwa, transparentności i prawidłowości prowadzenia spraw finansowych ogrodów.

Harmonogram szkoleń będzie na bieżąco aktualizowany, aby wszystkie ROD, które wykażą się potrzebą uczestnictwa w szkoleniach miały taką możliwość. Zostanie również zaplanowany cykl szkoleń przypominających dla tych ROD, które brały już udział w szkoleniach a wykazują potrzebę uzupełnienia informacji.

KS

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio