Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Instruktorów Okręgowych i Krajowych SSI z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie - 21.01.2022

W dniu 19 stycznia 2022 roku odbyła się narada Okręgowych i Krajowych Instruktorów SSI z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, gdzie omówiony został podział zadań dla Instruktorów SSI w 2022 roku, a także przygotowany został również plan działania na najbliższe miesiące. Przedstawiona została również propozycja tematów szkoleń dla Społecznej Służby Instruktorskiej.

Pani Marta Warmuz, Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie omówiła bieżące sprawy, którymi obecnie zajmuje się Okręg, a w sprawach różnych poruszony został temat obecnie odbywających się webinariów oraz spotkań na żywo, organizowanych na portalu www.mojogrodek.pl.

Rola Instruktorów SSI w ROD powinna zostać doceniona gdyż są oni najważniejszym wsparciem dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Służą fachowym doradztwem ogrodniczym oraz umiejętnością przekazywania wiedzy działkowcom, zwłaszcza nowym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w swoich ogrodach i chcą dowiedzieć się jak prawidłowo uprawiać, pielęgnować rośliny by otrzymać jak najlepsze plony. 

Instruktorzy Ogrodowi są powoływani przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych spośród wieloletnich, doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych działkowców, dlatego prosimy o podjęcie próby pozyskania jakże cennych osób do pełnienia tej funkcji w ogrodach.

Na zakończenie posiedzenia, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie z okazji ubiegłorocznego Jubileuszu 40-lecia PZD przygotował dla Instruktorów SSI wydawnictwa związkowe oraz literaturę fachową wraz z narzędziami, które zostały sfinansowane z Funduszu Oświatowego Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.

Pragniemy zachęcić zarządy ROD do powoływania Ogrodowych Instruktorów SSI spośród wieloletnich, doświadczonych

i odpowiednio przeszkolonych działkowców, ponieważ będą cennym i fachowym wsparciem nie tylko dla działkowców ale też zarządów ROD.

                              

Opracowanie: Joanna Gadzinowska Starszy Instruktor ds. ogrodniczych OM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.