Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Tradycja w PSL - 12.01.2022

W styczniu br. Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie, zaprosił działaczy i gości na tradycyjnie organizowane spotkanie opłatkowe w Święto Trzech Króli.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w Archikatedrze szczecińskiej o godzinie 12:00galą pocztów sztandarowych z powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzenie orszaku poprzedzał sztandar wojewódzki PSL, a za nim duchowieństwo i zaproszeni goście.

Nabożeństwo celebrował ks. biskup prof. dr hab. Henryk Wejman. Arcybiskup Andrzej Dzięga prowadził w tym czasie Orszak Trzech Króli w mieście.

Po zakończeniu nabożeństwa, urozmaiconego polskimi kolędami w wykonaniu chóru, wszyscy uczestnicy udali się do Hotelu Posejdon, gdzie na I piętrze w holu, gości przywitał prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL – dr Jarosław Rzepa oraz dr Bartłomiej Toszek.

Wśród gości znajdowali się m. in. i zabierali głos Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Olgierd Kustosz, wiceprzewodniczący Sejmiku Zygmunt Dziewguć, Senator – pani Magdalena Kochan, Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek oraz wielu zasłużonych działaczy struktur PSL w województwie. 

Przywitani zostali również goście w osobach Prezesa i I Wiceprezesa Okręgu Polskiego Związku Działowców. Po wystąpieniach oraz wręczeniu resortowych odznaczeń i legitymacji najmłodszym członkom PSL, nastąpiła część artystyczna.

Korzystając z dostojnego audytorium, Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem uhonorowali w imieniu Prezesa PZD medalem 40 lecia Bene Meritus – Marszałka i Wicemarszałka  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego PSL i zarazem Posła na Sejm RP – dr Jarosława Rzepę.

Uczestnikom spotkania przekazano życzenia w imieniu działowców szczecińskiego okręgu PZD.

Po poświęceniu opłatka i kolędzie, rozpoczęło się  dzielenie i składanie życzeń noworocznych. W następnej kolejności był poczęstunek z regionalnymi potrawami. Była to uroczystość przygotowana z pedanterią.

 

Prezes Okręgu

Tadeusz Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio