Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ostatnie w 2021 roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD - 29.12.2021

W dniu 28 grudnia br. Krajowy Zarząd PZD obradował na ostatnim w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, które odbywało się zdalnie, uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

Pierwszym omawianym tematem był plan wydawniczy na rok 2022. Prezes zreferował propozycje, które licznie wpłynęły z Okręgowych Zarządów PZD. Spośród tych propozycji zostały wybrane takie, które najpełniej odpowiadają na potrzeby poszerzenia wiedzy ogrodniczej działkowców, szczególnie w związku z ograniczoną możliwością przeprowadzenia szkoleń z powodu epidemii. W Otwartym Planie Wydawniczym na rok 2022 przyjętym przez Krajowy Zarząd PZD znalazło się 11 broszur o tematyce ogrodniczej, 5 plakatów  do wywieszenia na tablicach informacyjnych w ROD również o tematyce ogrodniczej, broszury przydatne dla organów PZD o tematyce statutowo-organizacyjnej, a także 2 książki promujące PZD.

Pod koniec każdego roku Krajowy Zarząd ocenia telefoniczne dyżury prawne w Okręgach i Jednostce Krajowej, dlatego też po przedstawieniu przez r.pr. Monikę Pilzak z Biura Prawnego JK PZD podsumowania tematu w odniesieniu do całego roku, KZ PZD podjął uchwalę w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych PZD w 2021 roku.  Stwierdził w niej, że telefoniczne dyżury prawne w roku 2021, podobnie jak i w poprzednich latach są bardzo potrzebne i przydatne, co potwierdza duże zainteresowanie działkowców oraz członków organów PZD. Krajowy Zarząd PZD postanowił, że w roku 2022 dyżury telefoniczne będą kontynuowane zarówno w Okręgach, jak i JK PZD.

Krajowy Zarząd PZD na wnioski Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD postanowił dokonać zmian w Rejestrze ROD PZD statusu ROD „Laura”  oraz ROD „Barbórka” w Siemianowicach Śląskich  z czasowych na stałe. Ponadto dokonał skreślenia z Rejestru ROD PZD ogrodu „Nad Białą” w Grybowie oraz „Zgoda” w Bieczu (Okręg Małopolski) w związku z wyodrębnieniem się tych ROD na podstawie ustawy o ROD.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD im. St. Staszica w Oławie o stwierdzenie nieważności uchwały OZ we Wrocławiu, utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę. Zatwierdził także uchwałę OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działkowiczki z ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, która w raz z rodziną stale zamieszkuje na terenie ROD.

Dużą część posiedzenia poświęcono tematowi dotyczącemu rozmów podczas spotkania z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiciele PZD uczestniczący w spotkaniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia br.  - Prezes PZD, r.pr. Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego i Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przybliżyli członkom KZ PZD przebieg spotkania i wstępne ustalenia, jakie na nim zapadły. Na spotkaniu Agencja przekazała wstępne założenia dla wsparcia finansowego dla ROD poprzez realizację wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Temat ten wymaga jednak szczegółowego opracowania i dostosowania do założeń programu, co zostanie dokonane przy udziale Okręgowych Zarządów PZD oraz kolejnych ustaleń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację na wyposażenie nowotworzonego przez OZ Opolski Ośrodka Finansowo-Księgowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Na koniec posiedzenia, I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak złożył Prezesowi PZD w imieniu Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD najlepsze życzenia imieninowe i noworoczne. Prezes PZD równie serdeczne życzenia przekazał dla członków KZ oraz KKR.

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.