Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ostatnie VIII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w 2021 roku - 28.12.2021

21 grudnia obradowała Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD. Posiedzenie z powodu obostrzeń epidemiologicznych odbyło się formie on -line.

Obradom przewodniczył w imieniu Prezesa Okręgu Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki – I Wiceprezes Okręgu. Po przyjęciu porządku obrad, wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, a także na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.

                               

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Okręgowej Rady dokonano kooptacji nowych członków: tj. Pana Jana Maja z ROD „Przyszłość” w Siemianowicach Śląskich oraz Pana Jana Wargackiego z ROD „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał I Wiceprezes Okręgu Leszek Bucki, który w swoim przemówieniu dokonał podsumowania tegorocznej działalności Okręgu i aktywu. Wskazał, iż był to bardzo trudny rok wymagający sporego zaangażowania wszystkich działaczy w celu wykonania statutowych obowiązków. Okres pandemii nie był w tym względzie sprzyjający, jednak udało się wykonywać skutecznie swoje zadania i obowiązki. Jednym z najuważniejszych zadań było przeprowadzenie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, którą udało się zakończyć w Okręgu Śląskim PZD prawie w 100 %. Szczegóły w tej materii przekazał dyrektor biura Okręgu Mateusz Macianty, który podkreślił wagę i konieczność odbycia walnych zebrań we wszystkich ROD i podjęcie stosownych uchwał w celu zapewnienia legalnej i prawidłowej działalności Zarządu ROD w tym wykonywania takich zadań jak zbieranie i ustalanie opłat ogrodowych czy prowadzenia zadań inwestycyjnych.

W imieniu Prezesa Związku w obradach uczestniczyła Pani Mirosława Marks – Główna księgowa Jednostki Krajowej PZD, która podziękowała za dotychczasową pracę działaczy na rzecz ROD oraz w ciepłych słowach odniosła się do stanu prowadzenia Ośrodków Finansowo – Księgowych w Okręgu Śląskim PZD. Podkreśliła, iż w tej kwestii Okręg Śląski wiedzie prym, gdyż obecnie funkcjonuje w okręgu aż 11 OFK, które prawie w 100 % obsługują ROD w zakresie spraw finansowo – księgowych – co jest bardzo ważne pod względem prawidłowego funkcjonowania ROD i wykonywania statutowych obowiązków. Podkreśliła również rolę i znaczenie programu DGCS PZD System, który już od kilku lat funkcjonuje w ramach Związku i służy Zarządom ROD do łatwiejszego prowadzenia bieżących spraw i zadań. Nakreśliła również idące dla Związku i ROD nowe obowiązki w związku z wejściem od przyszłego roku nowych przepisów podatkowych „Polskiego Ładu”. W tej materii PZD będzie podejmował działania w celu dostosowania się do nowych obowiązków.

Następnym punktem obrad było podsumowanie programu wsparcia finansowego ROD ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor biura przypomniał istotne okoliczności wejścia w życie programu, dzięki czemu już w 2021 roku 1 milion złotych został przekazany ROD w ramach prowadzonych inwestycji. Co cieszy mimo trudnego okresu program udało się zrealizować i co ważniejsze kolejna edycja będzie miała miejsce w 2022r. Przypominamy, że od przyszłego roku Zarządy ROD mogą składać wnioski do 31 stycznia. W ramach spraw inwestycji w ROD głos zabrał również Pan Artur Olczyk – st. inspektor ds. inwestycji, który dokonał podsumowania działalności inwestycyjnej w ROD w obecnie kończącym się roku.

Z kolei w zakresie spraw regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD głos zabrała Pani Magdalena Madera Kubasiak – st. inspektor ds. terenowo – prawnych, która przedstawiła dotychczasowe wyniki Okręgu w kwestii pozyskiwania przez PZD decyzji z art. 75 i 76 ustawy o ROD dotyczących stwierdzenia nabycia prawa użytkowania. Przybliżyła również przyczyny przeciągających się postępowań administracyjnych. W tej materii w formie uchwały członkowie Okręgowej Rady dokonali oceny oraz wskazali na konieczność zintensyfikowania działań w celu przyśpieszenia regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Przypomnijmy, że mimo włożonego wysiłku do regulacji pozostało w dalszym ciągu 900 ha nieruchomości ROD.

Na zakończenie przykazano wszystkim świąteczne życzenia.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.