Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OR PZD w Elblągu uczciła jubileusz 40-lecia Związku - 22.12.2021

17 grudnia 2021 roku odbyło się w Elblągu posiedzenie hybrydowe Okręgowej Rady PZD. Poza omówieniem spraw statutowych, podczas drugiej uroczystej części spotkania uczczono 40-lecie Związku. W posiedzeniu wzięli udział - oprócz członków OR -  działkowcy oraz zasłużeni dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Okręgu przedstawiciele samorządów, instytucji i lokalnych mediów.  

W pierwszej części posiedzenia omówiono sprawy statutowe oraz organizacyjne.  Podsumowano działalność Okręgu za 2021 rok  ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i przebiegu kampanii sprawozdawczej  w ROD Okręgu oraz programy szkoleń m.in. dla nowych działkowców, DGCS PZD System dla Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ogrodów. Powołano nowe osoby do komisji ds. inwestycji i remontów oraz rozwoju ROD przy OR PZD - Zuzannę Łukasik i Stefana Sokalskiego. W posiedzeniu uczestniczyło 21 członków w tym 5 zdalnie.

Druga uroczysta część posiedzenia poświęcona była jubileuszowi 40-lecia PZD, gdyż ze względu na sytuację epidemiczną odwołane zostały planowane na początek października Okręgowe Dni Działkowca 2021.  Podczas spotkania uhonorowano medalami 40-lecia, odznaczeniami związkowymi i innymi nagrodami, najbardziej zasłużonych dla rozwoju ogrodnictwa działkowego z Okręgu w Elblągu. W tej części uczestniczyli też zaproszeni goście: Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, który otrzymał medal 40-lecia przyznany na wniosek  OZ przez Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego, przedstawiciel Wójta Gminy Elbląg Zbigniew Pawłowski, Dyrektor Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego  oraz przedstawiciele Elbląskiej Gazety Internetowej - uhonorowani dyplomem  40-lecia nadanym przez OZ PZD. Z uwagi na niemożność przybycia na uroczystość, życzenia przesłali m.in. Senator RP Jerzy Wcisła oraz patron obchodów Starosta Elbląski Maciej Józef Romanowski - uhonorowani  medalem 40-lecia.

Podczas spotkania Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik przypomniał najważniejsze liczby i daty związane z powstaniem PZD i jego dobroczynny wpływ na rozwój ogrodów działkowych w okręgu elbląskim oraz historię Okręgu. Podkreślił, że w walce o prawa działkowców i utrzymanie ogrodów działkowych to PZD okazał się organizacją skuteczną. Związek wskazał też ważną rolę, jaką ma zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń w świetle zachodzących zmian społecznych i klimatycznych.

Prezes Wójcik zapewnił też, że jak tylko będzie to możliwe odbędą się Dni Działkowca w formie planowanej na ten rok, czyli jako święto otwarte, wspólne  dla wszystkich chętnych  na terenie jednego z miast, gdzie są zlokalizowane rodzinne ogrody działkowe.

Na zakończenie Prezes Okręgu w Elblągu złożył wszystkim życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2022.

Informacja nt. uroczystego posiedzenia OR PZD  w Elblągu ukazała się w elbląskiej gazecie internetowej PortEl.pl.

Oprac. Lidia Sosnowska

 

  

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.