Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W dniu 17 grudnia 2021 r. obradowała Okręgowa Rada Sudecka Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju - 22.12.2021

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Wiceprezes Okręgu – Piotr Piątek. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady PZD uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie- Zdroju – Ryszard Burzyński.

                           
Tematem wiodącym posiedzenia był jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Ponadto  porządek obrad obejmował zagadnienia wynikające ze statutu PZD, uchwał Krajowej Rady PZD oraz realizacji planu pracy na rok 2021, a w szczególności: walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2021 r., funkcjonowanie Ośrodka Finansowo Księgowego, stan organizacyjny Okręgu za 2021 r., realizacja planu inwestycji i remontów w ROD za 2020 rok, plan inwestycji i remontów ROD Okręgu Sudeckiego PZD na 2021 rok oraz sprawy organizacyjne.
                                         
Posiedzenie miało wyjątkową, uroczystą atmosferę, bowiem w toku obrad  Wiceprezes Okręgu dokonał wręczenia medali „Bene Meritus” („Dobrze zasłużony”) oraz dyplomów „Bonum  Commune” („Dobro Powszechne”) ufundowanych przez Prezesa PZD z okazji jubileuszu 40-lecia PZD przyznanych zasłużonym działaczom Okręgu Sudeckiego PZD, działkowcom wspierającym powstawanie i rozwój ogrodów działkowych w Okręgu Sudeckim PZD oraz Burmistrzowi Miasta Kłodzko.

Realizując porządek obrad Okręgowa Rada PZD zatwierdziła sprawozdanie z kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2021 uznając, że przeprowadzone walne zebrania sprawozdawcze i konferencje delegatów w ROD wypełniły statutowe obowiązki rozliczenia się zarządów z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2020 (2019) wraz z przyjęciem planów.

Członkowie Okręgowej Rady zapoznali się z informacją nt funkcjonowania Ośrodka Finansowo- Księgowego przy OS PZD, jako alternatywy dla indywidualnych księgowych i biur rachunkowych, które nie stosują programu DGCS PZD System i przepisów związkowych. W OFK zatrudniane są osoby ze stosownym przygotowaniem zawodowym, które realizują zadania wynikające z przepisów zewnętrznych np. rozliczanie z ZUS i US w sposób dostosowany do nowoczesnych, jednolitych systemów (drogą elektroniczną), przy czym przeprowadzone analizy wskazują na zdecydowanie niższe koszty związane z prowadzeniem księgowości przez OFK, niż przez inne  podmioty.

Następnie Okręgowa Rada przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego Okręgu za 2021 r. obejmujące sprawy z zakresu zakończonych likwidacji części terenów ROD, terenów nowo przejętych w 2021 r. oraz likwidacji pozostających w toku załatwiania.

W dalszej kolejności Okręgowa Rada Sudecka PZD zatwierdziła sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów w ROD za 2020 rok z którego wynika, że w 79 rodzinnych ogrodach działkowych wykonano 103 inwestycji i remontów na łączną kwotę w wysokości 940 tys. zł. Na tę kwotę składają się również dotacje z Polskiego Związku Działkowców w kwocie 95 tys. zł oraz dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 77 tys. zł.

W toku obrad został również zatwierdzony plan inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego na rok bieżący z którego wynika, że 71 ogrodów zaplanowało 78 zadań remontowych w swoich ROD na łączną kwotę 1 miliona i 271 tys. zł.

W sprawach organizacyjnych stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka ORS PZD.

Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty 5 uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Lidia Miszta – St. insp. Okręgu Sudeckiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.