Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XXX Posiedzenie OZ PZD w Koszalinie - 22.12.2021

W dniu 16.12.2021r. odbyło się XXX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.
W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Pani Helena PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

W trakcie posiedzenia:

 

  • zapoznano członków OZ PZD z materiałami z ostatniego posiedzenia Krajowej Rady;
  • omówiono bieżące funkcjonowanie ROD;
  • podstawiono analizę finansową KR i OZ o propozycjach wysokości składki członkowskiej i partycypacyjnej na rok 2022;
  • dokonano analizy funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych;
  • odniesiono się do programu budów siedzib dla zarządów ROD;
  • podjęto stosowne uchwały.

Posiedzenie zakończyło się złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych przez Prezesa OZ PZD
w Koszalinie Pana Mariana Sekulskiego.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio