Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada w Delegaturze Rejonowej w Rudzie Śląskiej PZD - 09.12.2021

W dniu 7 grudnia prezesi rudzkich i świętochłowickich Rodzinnych Ogrodów Działkowych wzięli udział w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Delegaturę Rejonową Okręgu Śląskiego PZD w Rudzie Śląskiej. Spotkanie otworzył przewodniczący p. Józef Nawój, który przywitał gościa w osobie pana Daniela Begera – Prezydenta miasta Świętochłowice, przedstawicieli zespołu Delegatury, jak również prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W pierwszej części narady przewodniczący Delegatury złożył serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe władzom miasta Świętochłowice dla ogrodów działkowych. Nie trzeba przecież nikomu wyjaśniać, jak bardzo potrzebna jest pomoc miasta w modernizacji ogrodów, w unowocześnianiu ich infrastruktury i zapewnieniu im spokojnego funkcjonowania. Cieszy fakt, iż dobro wspólne, jakim są ogrody działkowe, nie jest obojętne prezydentowi Danielowi Beger i władzom Świętochłowic. A zatem niech Świętochłowice będą przykładem dla innych miast… przykładem, że można wspierać… . Przykładem doceniania ogrodów działkowych, gdyż służą miastu i mieszkańcom, przyczyniając się do integracji społecznej, powiększaniu zasobów ekologicznych miasta i zapewniają ludziom zdrowy, niedrogi sposób na aktywne spędzanie czasu i wypoczynku.

W dalszej części narady wręczono Prezydentowi Miasta Świętochłowice odznakę ‘’ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW’’, które to odznaczenie na wniosek DR Ruda Śląska przyznał Krajowy Zarząd PZD.

Po ceremonii wręczenia głos zabrał Pan Prezydent Daniel Beger, który w swojej wypowiedzi zaakcentował wyraźnie, że zna wagę ogrodnictwa działkowego, bo sam jest działkowcem, docenia wysiłek działkowców i zarządów ROD w krzewieniu kultury ogrodniczej. Wyraźnie dał do zrozumienia, że jego znajomość w tej sferze nie będzie polegała tylko na wspieraniu słownym, ale w miarę posiadanych środków zawsze będzie służył pomocą.  Również zaoferował pomoc w sprawach i problemach nurtujących działkowców zapraszając w tym celu do Urzędu Miasta.

W dalszej części narady przeszliśmy do spraw bieżących zgodnie z programem narady:

  1. Podsumowanie najważniejszych spraw działalności PZD za roku 2021,
  2. Omówienie kontroli przeprowadzonych z inicjatywy Delegatury jak i przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD.
  3. Omówienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego województwa Śląskiego.
  4. Gospodarka kasowa w ROD.
  5. Forma przyjmowania wpłat.
  6. Omówienie spraw bieżących.
  7. Omówienie apelu Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania obostrzeń przeciw epidemiologicznych COVID

Na zakończenie Przewodniczący złożył serdeczne życzenia świąteczne oraz życzenia noworoczne.

Wszyscy obecni na naradzie oświadczyli, że są w pełni zaszczepieni, co zgodnie z opublikowaną w dniu 29 listopada 2021 r. nową wersją rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącą ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie obowiązują osób zaszczepionych.

Przewodniczący Ośrodka Szkoleniowego

DR Ruda Śląska Sławomir Barwiak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.