Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ARTYKUŁ Z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO PT. "RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI MIAST" - 06.12.2021

Kiedy składaliśmy sobie życzenia noworoczne W roku ubiegłym, żyliśmy nadzieją na powrót do normalności. Niestety, okres trwających ograniczeń sanitarnych odczuwamy wszyscy nadal, w sposób istotny. Dotyczy to także działkowców.

Działka W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym W tej sytuacji jest „lekarstwem” na wiele problemów. Pozwala na swobodny wypoczynek całych rodzin i stanowi swego rodzaju odskocznię od szarej codzienności. Wywołało to wzrost popytu na działki, zwłaszcza w większych aglomeracjach. Ujemnie jednak pandemia odbija się na pracy struktur związkowych w postaci trudności w kontaktach organów PZD z działkowcami, a zwłaszcza w organizowaniu walnych zebrań sprawozdawczych, odbywanych corocznie, które są jedynym organem uprawnionym do uchwalenia rocznych opłat ogrodowych.

Niezajęcie stanowiska w sprawie zebrań przez organy rządowe uniemożliwiło ich przeprowadzenie w pierwszym półroczu. Pewne złagodzenie sytuacji sanitarnej pozwoliło Krajowej Radzie PZD uregulować tryb organizacji zebrań od czerwca br. Pozwoliło ono na wyjście z impasu. Tym bardziej, że w niektórych ROD dotyczyła sytuacji zaległych zebrań w roku 2020. Z możliwości stworzonych przez Jednostkę Krajową skorzystały niemal wszystkie ogrody w okręgu. Jedynie cztery ogrody nie poradziły sobie z problemem i nie wykonały statutowego obowiązku.

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym, w okręgu przebiega pod znakiem 40-lecia PZD oraz 75-lecia polskich ogrodów działkowych na Pomorzu Zachodnim.

Centralnie (w sposób zdalny) odbyły się dwa uroczyste posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz Krajowe Dni Działkowca. Ta elektroniczna łączność nie zastąpi jednak komfortu spotkań bezpośrednich. Ale na to nie ma rady.

W naszym okręgu odbyły się również dwa posiedzenia Okręgowej Rady, z których jedno poszerzono i poświęcono tematyce 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachowując reżimy sanitarne, podziękowano działaczom, weteranom, samorządom gmin oraz mediom za pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego w minionym czterdziestoleciu. Prezes związku, pan Eugeniusz Kondracki, wyróżnił: specjalnym, jubileuszowym dyplomem dziesięciu weteranów ruchu działkowego za tworzenie związku i rozwój ROD, dyplomem za pracę społeczną dla ROD dziesięciu weteranów, szesnastu czynnych aktualnie działaczy funkcjonujących w zarządach, komisjach rewizyjnych i społecznej służbie instruktorskiej, jubileuszowym medalem „Bene meritus” dwunastu przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i gmin, dziewięciu weteranów oraz dwudziestu siedmiu działaczy czynnie funkcjonujących obecnie w Okręgowej Radzie, zarządach ROD i pozostałych strukturach.

Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Kazimierz Kruszyna, utytułowany pionier ziemi szczecińskiej, długoletni działacz społeczny PZD, dziś liczący sobie 102 lata.

Wyróżnione zostały też media, a w śród nich - „Kurier Szczeciński” i Polskie Radio Szczecin. Warunki sanitarne nie pozwoliły na bardziej huczne świętowanie, ale liczą się czyny i ciągłość istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ogrodach świętowano na różne sposoby, w zależności od lokalnych warunków i pomysłowości działkowców oraz zarządów ROD. Była więc okazja, by ich uhonorować i działaczy za ich pracę.

Rok 2021 dobiega końca. Przed nami nowe wyzwania w dążeniu do realizacji ambitnych programów rozwojowych i społecznych, przyjętych uchwałami Krajowej Rady PZD, w warunkach wciąż trudnych i nietypowych dla zwykłego działania związku. Podziękowania należą się wszystkim działaczom za zmaganie się z trudnościami dnia codziennego i dążenie, by te enklawy zielone w miastach służyły rodzinom działkowców i społeczności miast.

Wierzymy, że doświadczone zespoły w roku przyszłym poradzą sobie lepiej z kłopotami, które stwarza codzienne życie. Liczymy na pomoc wszystkich działkowców oraz samorządów gmin i województwa zachodniopomorskiego, bowiem Rodzinne Ogrody Działkowe są dobrem publicznym, służącym społeczności miast.

Szanujmy ogrody, gdyż w aktualnej sytuacji pozwalają one na bezpieczne życie i wypoczynek tysięcy rodzin naszego szczecińskiego okręgu.

 

Prezes Okręgu PZD W Szczecinie

Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.