Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste uruchomienie sieci energetycznej w ROD "Dębinka" w Poznaniu - 30.11.2021

W chłodną niedzielę – 28.11.2021, w ROD „Dębinka” w Poznaniu (Poznań Wilda) odbyło się uroczyste uruchomienie sieci energetycznej ROD. Symbolicznego aktu oddania Działkowcom w użytkowanie powstałej w 2021 roku sieci dokonała Pani Prezes Henryka Krygier. Na początku uroczystości zwrócono uwagę na wyjątkowe okoliczności spotkania, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest korzystna i bezpieczna dla uczestników, „symbolicznego przecięcia wstęgi” dokonano w przestrzeni otwartej. Następnie Pani Prezes w imieniu Zarządu ROD w zarysie przedstawiła „Warunki przyłączenia działki do sieci ogrodowej”. Zarząd ROD przygotował dla wszystkich zainteresowanych Działkowców w formie pisemnej przedstawione na uroczystości informacje oraz druk „Wniosku o Przyłączenie”, aby każdy Działkowiec mógł spokojnie zapoznać się z przyjętymi zasadami. Kilkanaście Działkowców już w dniu uruchomienia sieci skorzystało z okazji i złożyło wniosek o przyłączenie działki.

W symbolicznej uroczystości, Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu reprezentował Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Poznań Wilda – Mateusz Wiśniewski, składając Pani Prezes i Zarządowi ROD „Dębinka” gratulacje oraz podziękowania za pracę na rzecz Działkowców, ROD i Polskiego Związku Działkowców. Wraz z życzeniami zdrowia i dalszej pracy dla dobra Związku, Przewodniczący Kolegium nadmienił, iż tak kosztowne zadanie inwestycyjne nie zostałoby zrealizowane sprawnie bez wsparcia PZD w postaci otrzymanej przez ROD „Dębinka” w 2021 roku pożyczki z funduszu samopomocy Polskiego Związku Działkowców.

Publicznym wyrażeniem uznania dla Zarządu ROD i PZD w postaci braw i owacji przez Działkowców uroczystość zakończono.

 

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski
rzewodniczący Kolegium
ROD Poznań Wilda w Poznaniu

  

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio