Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Matyjaszczyk u działkowców . Uroczyste posiedzenie Rady Okręgowej - 23.11.2021

W dniu 22 listopada br.  odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie.

W posiedzeniu Okręgowej Rady uczestniczyli zaproszeni goście :

Poseł na Sejm RP Pan Zdzisław Wolski ,

Pan Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk  ,

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny ,

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Kot  .

W imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezes Okręgowego Zarządu P. Grzegorz Tasarz wręczył zaproszonym gościom  „Medal z okazji 40 lecia PZD „.

Zaproszeni Goście kierując podziękowania dla Pana Prezesa Eugeniusz Kondrackiego i całej Rady Krajowej  za otrzymane wyróżnienie podkreślili bardzo dobrą współpracę Okręgu z miastem.

Prezes Okręgu podziękował gościom za dotychczasową pomoc udzieloną ogrodom działkowym .Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze .

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zatwierdzono informację OZ w sprawie walnych zebrań w ROD oraz uzupełniono skład Okręgowego Zarządu . Członkiem Okręgowego Zarządu został Pan Eugeniusz Kiełtyka Przewodniczący Kolegium Prezesów w Lublińcu.  Frekwencja wyniosła 73,9%. Podjęto 3 uchwały .

OZ Częstochowa   

  

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio