Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste podpisanie kolejnych dotacji Prezydenta Piły dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 22.11.2021

20 listopada 2021 r. przedstawiciele Zarządów 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile podpisali umowy na dotację w łącznej kwocie 50.000,00 zł z tego 8 950,00 zł zostanie wykorzystana na uzupełnienia wkładu własnego do uzyskanych w sierpniu br. środków przyznanych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Przyznanie dotacji na uzupełnienie wkładu własnego było możliwe dzięki zmianie regulaminu na udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła przyjętego uchwałą nr XLVII/488/21 Rady Miasta Piła z dnia 8 września 2021 r. Zmiana regulaminu pozwala również do otrzymania dotacji na uzupełnienie wkładu własnego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Niezależnie od przyznanych dotacji na uzupełnienie wkładu własnego 4 ROD „Na Skarpie”, „Jedność”, im. Kusocińskiego i „Polam” otrzymały dotacje w kwocie 41 050,00 zł na modernizację i budowę infrastruktury w ogrodzie.

Podpisanie umów miało charakter uroczysty i odbyło się w obecności Piotra Głowskiego Prezydenta Piły i zaproszonych gości Adama Szejnfelda Senatora RP i Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Okręgu PZD w Pile: Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes, Ryszard Grzelak Przewodniczący Kolegium Prezesów i Ewa Kubaczyk kierownik biura.

AK

 

        

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio