Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

O kampanii sprawozdawczej ROD i ośrodkach finansowych podczas Okręgowej Rady PZD w Poznaniu - 29.10.2021

Zaproszenie na Okręgową Radę PZD w Poznaniu odbywającą się 26 października 2021 r. przyjęli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelaman.

Prezes Okręgu przypomniał o tegorocznym jubileuszu 40-lecia PZD. Przedstawił historię powstania PZD, okres tworzenia ogrodów, a następnie batalię o prawo działkowe. Prezes Okręgu przywołał swoje wystąpienie na Radzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdzie powiedział o jubileuszu PZD oraz o podziękował za wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje w ROD. Marszałkowi Województwa wręczony został medal z okazji 40-lecia PZD. Prezes Okręgu podziękował również władzom Miasta Poznania za dobrą współpracę i wsparcie, czasem w trudnych sprawach, m.in. w sprawie ROD im. 23 Lutego. Podziękował za Białe Soboty i dofinansowanie inwestycji w ROD. Prezes Okręgu przekazał, że kolegium prezesów rejonu leszczyńskiego ufundowało uroczysty medal dla Prezesa PZD z okazji 40-lecia Związku.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przypomniał o nadzwyczajnej sesji Rady Sejmiku Województwa w 2018 r., na której zapoczątkowano możliwości dofinansowania inwestycji w ROD. Na pierwszej sesji podjęto decyzję o wsparciu ROD w Wielkopolsce kwotą 2 mln zł. Wicemarszałek podziękował
za dotychczasową współpracę ze strony władz Okręgu i jako podziękowanie wręczył medale zasłużonego dla Województwa Wielkopolskiego dla związkowych działaczy Okręgu Medale otrzymali: Barbara Czapla, Elżbieta Baszyńska, Zbigniew Mikołajczak, Józef Biernacki, Irena Rogowska, Zenon Król, Jan Molski, Zdzisław Stankowiak, Stefan Giera, Edmund Derwich.

Prezydent Solarski podkreślił zainteresowanie władz miasta ogrodami działkowymi, jako terenami służącymi wypoczynkowi i prowadzeniu upraw ogrodniczych przez mieszkańców miasta. Według Prezydenta Solarskiego zainteresowanie włodarzy miasta ogrodami działkowymi jest naturalne i oczywiste.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu podziękował za uhonorowanie działkowców Okręgu przez Urząd Marszałkowski Województwa. Wspomniał o tym, jak ważne jest docenianie osób działających i dobrze wykonujących swoje obowiązki. Dofinansowanie ma znaczenie dla rozwoju infrastruktury, która służy pracy i wypoczynkowi działkowców. Prezes nawiązał do kampanii sprawozdawczej jaka odbyła się w ROD i nadzoru, jaki sprawują Okręgi nad sprawnym odbyciem kampanii oraz omówił główne problemy Związku omawiane na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady.

Okręgowa Rada była okazją do uhonorowania zasłużonych osób medalami 40-lecia PZD oraz do wręczenia dyplomów i pucharów dla laureatów konkursów krajowych.

Na posiedzeniu Okręgowej dokonano oceny kampanii sprawozdawczej w ROD. Zwrócono uwagę na błędy w podejmowaniu uchwał przez walne zebrania. Przekazano informacje na temat ilości ROD, w jakich podjęto uchwały inwestycyjne oraz oceniono obsługę walnych zebrań zwracając uwagę, że pomimo odbycia wszystkich walnych zebrań w Okręgu dostrzeżono szereg błędów i niedociągnięć popełnianych przez zarządy ROD przygotowujące kampanię. Przyjęto uchwałę podsumowującą kampanię w której wskazano zarówno dobre jak i słabsze strony kampanii oraz zasygnalizowano kierunki działania na przyszłość. Uchwałę otrzymają wszystkie ROD-y Okręgu pocztą mailową.

Ważnym zagadnieniem było omówienie aktualnej sytuacji w sprawie tworzenia nowych  OFK i o obowiązku wstępowaniu ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych do końca bieżącego roku. W tej sprawie przyjęto Stanowisko Rady adresowane do ROD, które winny przystąpić do OFK. Omówiono także potrzebę zakupu przez wszystkie ROD-y programu DGCS PZD System i przedstawiono propozycje zorganizowania kolejnych szkoleń z tego programu, by jak najszybciej móc wykorzystać to dobre narzędzie do usprawnienia pracy zarządów.

Na Radzie Okręgu przedstawiony został materiał dotyczący działań Okręgu na rzecz zarządów ROD, w tym wsparcie biura OZ w działalności szkoleniowej, merytorycznej i prawnej. Przedstawiono także zbiorczy preliminarz finansowy ROD zaopiniowany przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Okręgowa Rada, w związku z pisemną rezygnacją jednego z członków Okręgowego Zarządu, stwierdziła wygaśnięcie mandatu oraz dokonała wyboru osoby do składu Okręgowego Zarządu. Przyjęta została uchwała o Preliminarzach Finansowych ROD, uchwała podsumowująca i oceniająca walne zebrania sprawozdawcze w ROD oraz stanowisko w sprawie konieczności przystępowania ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych.

dr Magdalena Klessa- Kiec
zdjęcia Andrzej Górczyński, Aneta Wicher i Agata Wróbel

    

  

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio