Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jesienne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim - 27.10.2021

Po ponad rocznej przerwie 25 października 2021 r. odbyło sie szkolenie dla instruktorów SSI. W szkoleniu wzięli udział instruktorzy krajowi, okręgowi i ogrodowi.

Aktualne sprawy Związkowe przedstawił Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu. Nawiązał w swoim wystąpieniu do jubileuszu 40-lecia PZD i roli Związku w tworzeniu i funkcjonowaniu ogrodów działkowych.

Merytoryczny temat dotyczący alergennych roślin na działce omówił dr Łukasz Grewling z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawił rośliny najsilniej wywołujące alergie i sposób prowadzenia badań nad czynnikami alergennymi.

Przez Magdalenę Klessa-Kiec - główną specjalistkę ds. ogrodniczych Okręgu, instruktorom przedstawione zostały programy Związkowe przyjęte w roku 2020 – Klimatyczny i Bioróżnorodność na działkach w ROD. Po omówieniu założeń i celów obu Programów instruktorzy dyskutowali o sposobach i roli dotarcia do działkowców z przekazem zawartym w Programach. Ważną rolą instruktorów jest edukacja działkowców i dotarcie do nich z wiedzą o ekologii i ochronie środowiska przyrodniczego. Działkowcy otrzymali broszury ogrodnicze wydane przez Jednostkę Krajową PZD w latach 2020 i 2021.

Magdalena Klessa-Kiec
Główna specjalistka ds. ogrodniczych
Polski Związek Działkowców
Okręg w Poznaniu

   

  

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio