Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu z Wójtem Gminy Elbląg - 21.10.2021

W dniu 19.10.2021 roku z inicjatywy Okręgu Elbląskiego odbyło się spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu z  Wójtem Gminy Elbląg, mające na celu omówienia i wyjaśnienia istotnych spraw dla bytu i funkcjonowania ogrodów  zlokalizowanych  na terenie gminy Elbląg w tym m.in. związanych z obchodami 40 lecia PZD w ramach Okręgowych Dni Działkowca 2021 planowanych w pierwszej dekadzie listopada, gruntów zajmowanych przez ogrody zlokalizowane na terenie gminy Elbląg oraz wsparcia infrastruktury ogrodów działkowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Zygmunt Tucholski – Wójt Gminy Elbląg

- Zygmunt Wójcik - Prezes Okręgu PZD w Elblągu

Pan Wójt Zygmunt Tucholski stwierdził, że zarówno on jaki i jego poprzednicy zawsze starali się wspierać istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego Elblągu, doceniając wpływ ogrodów   na ochronę środowiska oraz zaspokojenie wypoczynkowych rekreacyjnych potrzeb mieszkańców gminy. Stwierdził też, że skromny budżet gminy nie pozwala    w pełni  na wsparcie  w oczekiwanym zakresie zapewniając, że zarówno on jak i władze gminy dostrzegają problemy ogrodów działkowych i w miarę możliwości będą je uwzględniać   w przyszłym budżecie gminy lub  przy wykonywaniu innych zadań gminnych. 

W dalszej części spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji działkowców i ogrodów na terenie gminy, potrzebach inwestycyjnych, stanie dróg dojazdowych, przepustów przejazdowych i wokół ogrodów.

Prezes Okręgu podziękował za dotychczasowe wsparcie udzielone przez gminę  w roku 2020   w zakresie infrastrukturalnym ROD,  prosząc o uwzględnienie w latach następnych pilnych potrzeb ROD w szczególności w zakresie modernizacji infrastruktury w tym m.in. ogrodzeń zewnętrznych ogrodów z uwagi na polepszenie ich na estetyki od strony placów i ulic gminnych i wjazdów do ROD. Przedstawił również stanowisko w zakresie stanu powierzchni gruntów gminnych zajmowanych  przez dwa nasze ogrody zlokalizowane na terenie gminy, które obecnie zaspokajają potrzeby  mieszkańców gminy ale patrząc na rosnąc zapotrzebowanie, widzielibyśmy ich dalszy rozwój.

Pan Wójt Zygmunt Tucholski stwierdził, że gmina nie podsiada na razie wolnych terenów na rozwój ROD a z drugiej strony nie ma też zamiarów likwidacyjnych w stosunku do zajmowanych terenów przez nasze dwa ogrody tzn. ROD Budowlani w Gronowie Górnym oraz ROD Jagódka  w Jagodnie.

 

Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, umówiono się na kolejne rozmowy w zakresie rozwiązywania bieżących spraw a także udziału Pana Wójta w okręgowych obchodach dni działkowca w ramach  40 lecia PZD.

 

Tekst i zdjęcia Z. Wójcik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio