Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ruszyły prace inwestycyjne w rodzinnych ogrodach działkowych w Zabrzu - 13.10.2021

Infrastruktura istniejąca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych pozwala działkowcom w sposób komfortowy wypoczywać i uprawiać owoce i warzywa na swoich działkach. W Okręgu Śląskim PZD prawie wszystkie ROD wyposażone są w sieci wodne i energetyczne oraz posiadają domy działkowca czy siedziby Zarządu ROD.

W Delegaturze Rejonowej w Zabrzu po rozstrzygniętych przetargach i złożeniu odpowiedniej dokumentacji zgodnie z zasadami przeprowadzania inwestycji w Okręgu Śląskim PZD, osiem ogrodów działkowych rozpoczęło prace wykorzystując środki finansowe uzyskane z dotacji celowej Urzędu Miasta Zabrze oraz z budżetu Województwa Śląskiego. W naszej Delegaturze dotacje otrzymał:

  • ROD Wiśnia 100 000,00 zł na zadanie wymiana ogrodzenia zewnętrznego i utwardzanie alei ogrodowej – dojście do domu działkowca i placu zabaw,
  • ROD Zacisze 50 000,00 zł na ocieplenie domu działkowca oraz zmiana ogrzewania poprzez montaż klimatyzatorów grzewczych,
  • ROD Biała Róża 50 000,00 zł na zmianę ogrzewania domu działkowca poprzez montaż pompy ciepła,
  • ROD Słoneczne Wzgórze 50 000,00 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego,
  • ROD Słońce 50 000,00 zł na odwodnienie terenu działek,
  • ROD Kolejarz 38 400,00 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego,
  • ROD M.C. Skłodowskiej 30 000,00 zł na utwardzenie terenu ogrodu,
  • Delegatura Rejonowa w Zabrzu 50 000,00 zł na odwodnienie i utwardzenie terenu.

     

Przy udziale partycypacji działkowców i dotacji Okręgu Śląskiego PZD na nową infrastrukturę w ogrodach przeznaczono łącznie nie bagatelną kwotę 750 000,00 zł. Kolejne Rodzinne Ogrody Działkowe na przeprowadzonych Walnych Zebraniach uchwaliły zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2022. Działkowcy doceniają i dziękują za wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Zabrze oraz Urzędu Marszałkowskiego. Poprzez wdrożone zmiany ogrody stają się ROD XXI wieku.

 

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio