Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste spotkanie w Okręgu PZD Lublin z okazji Jubileuszu - 08.10.2021

Tegoroczne uroczystości obchodów Krajowych Dni Działkowca miały miejsce za pośrednictwem połączenia internetowego. Dzięki temu 30 września 2021 roku we własnych siedzibach Okręgów PZD zaproszeni i przybyli na tę uroczystość goście mogli w pełni uczestniczyć w najważniejszym dla wszystkich działkowców święcie. Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy wymiar z racji obchodów Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

Do siedziby Okręgu PZD w Lublinie przybyli zaproszeni goście:

- Kazimierz Michalik

- Jan Serafin

-Zenon Jakóbczyk

 -Ryszard Janeczek

oraz przedstawiciele zarządów ROD „Bursaki” w Lublinie, ROD „Relaks” w Łęcznej oraz ROD „Piotruś” w Styrzyńcu (p. Agnieszka Szpala, p. Jerzy Zdziński, p. Roman Wątroba i p. Danuta Melańczuk).

Na początku spotkania Prezes Okręgu Lublin, Pan Grzegorz Kurczuk, w ślad za słowami Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, poprosił o powstanie i wysłuchanie hymnu narodowego oraz hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie już w trybie zdalnym poprzez łącze internetowe uczestniczyliśmy w spotkaniu Krajowych Dni Działkowca.

Zarówno stół, przy którym zasiedli Prezes Okręgu Lublin, Pan Grzegorz Kurczuk wraz z Panem Kazimierzem Michalikiem - I Wiceprezesem OZ, jak i cała sala przystrojone zostały darami natury z naszych ogrodów. Ta wyjątkowa feeria kolorów i zapachów warzyw i owoców oraz polnych kwiatów i ziół dodawała przeżywanemu przez nas świętu wyjątkowego, podniosłego charakteru, a jednocześnie wywoływała w nas radość i dumę z tego, że przynależymy do tej wspólnoty działkowców, jaką jest nasz Związek.

Z ekranu również padały słowa dumy i podziękowania dla tych wszystkich, którzy czynnie włączają się w działania na rzecz PZD., za wytężoną i potrzebną pracę w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za powierzone zadania. Padły słowa uznania za wysiłek włożony na rzecz działania dla PZD, zrozumienia istoty działalności Związku. Za to, że wciąż trwamy razem we wszystkich podejmowanych działaniach. Bo tylko razem jesteśmy w stanie realizować zamierzone cele statutowe i zadania opisane w Programach PZD oraz podejmowanych uchwałach.

Również bezpośrednio do nas – gości zebranych w Sali Okręgu PZD Lublin, słowa podziękowania za włożony wysiłek złożył Pan Prezes, Grzegorz Kurczuk. Za to właśnie „być razem”, wspólnie działać, bo tylko razem jest w nas siła.

Kolejnym punktem programu było wezwanie do podzielenia chleba z wieńców dożynkowych. I wszak działkowcy nie sieją zbóż, to ten chleb dożynkowy stał się dla nas symbolem naszej pracy, symbolem dobrobytu, ale też i życzliwości wobec siebie nawzajem, lokalnej społeczności oraz władz samorządowych.

W roku Jubileuszu 40-lecia PZD dzisiejsze święto było niepowtarzalną okazją do wyróżnienia osób, które poprzez swoją pracę i działania przyczyniły się do rozwoju Związku i pomnażania wspólnego dobra. Medale Bene Meritus, które wcześniej zostały przekazane do Okręgów, w uznaniu za zaangażowanie, efekty pracy i dobrą współpracę z Krajowym Zarządem otrzymali Członkowie Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

- p. Grzegorz Kurczuk,

- p. Kazimierz Michalik

- p. Jan Serafin

-p. Zenon Jakóbczyk

- p. Michał Bolek

Wyróżnieni medalem otrzymali również dyplom z napisem „Bonum commune” („wspólne dobro”).

Podczas uroczystości przyznano również wyróżnienia dla ogrodów, biorących udział w konkursie pn. „ROD 40-lecia PZD”. Okręg Lubelski jako uzyskał w tym konkursie aż trzy wyróżnienia. Gratulacje i podziękowania z rąk Prezesa PZD Okręgu w Lublinie otrzymali przedstawiciele zarządów następujących ogrodów:

- ROD „Relaks” w Łęcznej;

- ROD „Piotruś” w Styrzyńcu;

- ROD „Bursaki” w Lublinie.

Pan Prezes podkreślił wyjątkowość i niepowtarzalność tego konkursu. To promocja zarówno samych ogrodów oraz działań  podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, jak również promocja całego Związku.

Spotkanie zwieńczyło wspólne na cały kraj dzielenie jubileuszowych tortów oraz życzenia „stu lat” dla Polskiego Związku Działkowców.

Mam nadzieję, iż doniosła atmosfera tego święta trwać będzie jeszcze przez długi czas. I choć obostrzenia związane z utrzymującą się wciąż pandemią koronawirusa nie pozwoliły nam spotkać się w jednym miejscu, mimo wszystko czuliśmy jedność, bliskość i wspólną radość z przeżywanego święta. Bo hasło „Razem być” od dziś przyświeca naszemu Związkowi.

W imieniu wyróżnionych ogrodów, dziękujemy serdecznie za umożliwienie uczestniczenia w tym doniosłym święcie działkowców, które w roku Jubileuszu 40-lecia PZD miało bardziej uroczysty wydźwięk. Jesteśmy dumni, że wspólnie mogliśmy uczestniczyć w rozwoju Związku, wspólnie pracować na jego chwałę i dla wspólnego dobra nas wszystkich. Dzięki takim wydarzeniom czujemy się jedną rodziną działkową, która pomimo przeszkód trwa nadal i wspólnie kieruje się w nową, lepszą przyszłość.

 

Tekst i zdjęcia:

Agnieszka Szpala, instruktor ogrodowy SSI

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.