Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowe Dni Działkowca w Okręgu w Poznaniu - 08.10.2021

W dniu 30 września 2021 odbyły się uroczyste obchody Krajowego Dnia Działkowca. Ze względu na zagrożenie związane z epidemią koronawirusa wydarzenie odbyło się w trybie on line za pomocą komunikatora elektronicznego. Zaproszeni gości brali udział wspólnie w siedzibach danego Okręgu. W Krajowych Dniach Działkowca uczestniczyli również reprezentanci Okręgu PZD w Poznaniu, w tym członkowie organów statutowych Związku na szczeblu Krajowym, przedstawiciele Okręgowego Zarządu oraz laureaci konkursów Krajowych. Prezes Okręgu PZD Pan Zdzisław Śliwa uczestniczył w Krajowych Dniach Działkowca bezpośrednio w siedzibie KR PZD.

 

Uroczość Krajowych Dni Działkowca rozpoczęła się od odegrania hymnów – hymnu narodowego oraz hymnu Polskiego Związku Działkowców. Otwarcia dokonał Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który przedstawił okolicznościowe wystąpienie. Prezes wskazał, iż tegoroczne Krajowe Dni Działkowca obywają się w charakterze tradycji ogrodnictwa działkowego i Związku ze względu na szczególny Jubileusz 40 – lecia PZD.

Ze względu na szczególne warunki uroczystość musiała odbyć się zdalnie, nie mniej jednak dzięki komunikatorom elektronicznym uczestnicy mogli widzieć się na ekranach komputerów. Prezes Związku zaznaczył, że epidemia była i jest trudna dla wszystkich, nie mniej jednak nawet w tych trudnych warunkach Związek sobie poradził i stanął na wysokości zdania. Padły z ust Prezesa słowa podziękowania, zarówno w imieniu swoim, jak i Krajowego Zarządu za dobrą, wytężoną i potrzebna pracę na rzecz ROD, działkowców i Związku. Polski Związek Działkowców w czasach epidemii się sprawdził, działał i wykonywał swoje zdania i zawsze, mimo trudnych czasów stał na straży praw i obowiązków. Prezes wskazywał, iż dziś należy się cieszyć, bo taka uroczystość jak Krajowe Dni Działkowca to czas radości, podziękowań i nagród. Ważna jest jedność Związku, bo dzięki temu, że działamy razem prowadzi nas to do sukcesu.Prezes Eugeniusz Kondracki dokonał symbolicznego podziału chleba dożynkowego. Ten chleb dożynkowy bowiem jest symbolem naszych sukcesów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali z okazji Jubileuszu 40 - Lecia PZD. Pierwszy medal wręczono Prezesowi Związku, Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu z podziękowaniem za szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz ogrodów działkowych, działkowców i PZD. Wręczenia medalu dokonał wiceprezes PZD i jednocześnie Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa. Panu Prezesowi Zdzisławowi Śliwie również nadano medal, który został wręczony osobiście przez Prezesa Związku również ze szczególnymi podziękowaniami za pracę. Medale 40 Lecia wręczono również członkom organów statutowych PZD na szczeblu krajowym, Prezesom Okręgów,  innym zasłużonym działaczom PZD oraz pracownikom Biura Jednostki Krajowej PZD. Uroczyste wręczenie medali obywało się w poszczególnych siedzibach Okręgów PZD w całej Polsce. Lista osób wyróżnionych medalami przedstawiana była przez sekretarza Krajowego Zarządu Panią Prezes Izabelę Ożegalską.

Pan Prezes Edward Galus, członek Krajowego Zarządu PZD  przedstawił laureatów i wyróżnionych w konkursach krajowych – „Najpiękniejsza działka w ROD 2021” oraz „ROD 40 – lecia PZD”. Wśród wyróżnionych w obu konkursach znaleźli się zarówno działkowcy, jak i  ogrody działkowe z naszego Okręgu. W pierwszym z konkursów wyróżnieni zostali działkowcy z ROD Na Zboczu w Śremie - Państwa Irena i Edmund Derwich.  ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu został laureatem konkursu ROD 40- Lecia PZD, natomiast ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu oraz ROD im mjr. Dobrzyckiego w Obornikach otrzymały wyróżnienie.

W dalszej części uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń Związkowych, był także czas na wystąpienia uczestników KKD oraz laureatów konkursów krajowych. Pierwszy głos zabrał wiceprezes Związku, Prezes Okręgu PZD w Szczecinie Pan Tadeusz Jarzębak, który w swoim wystąpieniu składał serdeczne podziękowanie za pracę na rzecz Związku i ogrodów działkowych dla Prezesa Eugeniusza Kondrackiego. W ramach podziękowania wszyscy uczestnicy KKD odśpiewali Panu Prezesowi okolicznościowe „Sto Lat”.

Reprezentantem naszego Okręgu, który zabrał głos był Pan Andrzej Górczyński – prezes ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego z w Poznaniu, który podziękował za wyróżnienie i przestawił historię ogrodu działkowego.

Tą wspaniałą uroczystość, jaką były Krajowe Dni Działkowca zakończono dzieleniem tortu okolicznościowego z okazji Jubileuszu 40 – Lecia PZD.

 

Agata Wróbel

Dyrektor Biura Okręgu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.