Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowe Dni Działkowca 2021 w Okręgu Bydgoskim - w trybie zdalnym - 07.10.2021

W dniu 30 września br. odbyły się uroczystości Krajowych Dni Działkowca 2021 w trybie zdalnym – on line organizowane przez Krajowy Zarząd PZD. Goście i uczestnicy uroczystości obecni byli w siedzibach Okręgów PZD.

Krajowe Dni Działkowca w trybie zdalnym odbyły się w Bydgoszczy w siedzibie Okręgu PZD przy ul. Piotrowskiego 11. W uroczystościach brali udział członkowie Krajowej Rady PZD Pani Barbara KOKOT i Pan Lech STUDZIŃSKI oraz zaproszeni goście Państwo Marianna i Zbigniew GRABARCZYK z ROD im. „Kpr. Benedy” w Bydgoszczy i Panowie Józef CHODENIONEK z Karolem DĄBROWSKIM z ROD im. „Pod Brzozą” w Bydgoszczy.

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania Hymnu Narodowego i Hymnu Polskiego Związku Działkowców oraz przemówienia Prezesa PZD Pana Eugeniusza KONDRACKIEGO. Następnie odbyło się uroczyste podzielenie chleba dożynkowego, symbolu owocu zebranych zbiorów z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Następnie Prezes PZD Pan Eugeniusz KONDRACKI przedstawił nazwiska osób wybitnie zasłużonych dla Związku i wyróżnionych z okazji Jubileuszu 40-lecia PZDZa wybitne zasługi dla PZD Krajowy Zarząd PZD przyznał Pani Barbarze KOKOT – Prezes Okręgu i dla Pana Lecha STUDZIŃSKIEGO – I Wiceprezesa Okręgu PZD w Bydgoszczy medale Jubileuszowe Bene Meritum

W kolejnym punkcie uroczystości przedstawiono laureatów konkursu krajowego
pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD”. Laureatem II miejsca konkursu zostali Państwo Marianna i Zbigniew GRABARCZYK z ROD im. „Kpr. Benedy” w Bydgoszczy. Dyplom Krajowego Zarządu PZD dla laureatów wręczyła Prezes Okręgu PZD Pani Barbara KOKOT.

Następnie ogłoszono zwycięzców i laureatów konkursu krajowego „ROD 40-lecia PZD”. Uznając szczególne zaangażowanie w kontynuowanie i rozwój tradycji ogrodów działkowych w Polsce oraz wdrażanie celów i realizację zadań Związku, Programów PZD, a także promocję ruchu działkowego i PZD, Krajowy Zarząd PZD przyznał tytuł „ROD 40-Lecia PZD” dla dziesięciu rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Tytuł „ROD 40-lecia PZD” z Okręgu Bydgoskiego PZD otrzymał ROD im. „Pod Brzozą”
w Bydgoszczy
. Puchar i dyplom Krajowego Zarządu PZD z rąk Prezes Okręgu PZD Pani Barbary KOKOT  odebrali Pan Józef CHODENIONEK – Prezes Zarządu i Pan Karol DĄBROWSKI – Wiceprezes Zarządu ROD

Ponadto laureaci konkursów pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD” – Pani Marianna GRABARCZYK  i „ROD 40-lecia PZD” – Pan Józef CHODENIONEK za zasługi dla PZD z rąk Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy Pani Barbary KOKOT  odebrali Medale Jubileuszowe Bene Meritum

Po odznaczeniach związkowych były wystąpienia uczestników i laureatów konkursów. Na zakończenie Krajowych Dni Działkowca w Krajowym Zarządzie i we wszystkich Okręgach PZD odbyło się dzielenie uroczystych tortów
z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD.

Wyk. J.Chodenionek i A.Bartkowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.