Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA 2021 W BYDGOSZCZY - 06.10.2021

W dniu 29 września 2021 roku, w ramach Okręgowych Dni Działkowca, odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej połączone z obchodami jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu PZD. Następnie, Prezes Barbara Kokot powitała wszystkich uczestników uroczystości. Byli to: członkowie Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,  Prezesi ROD będących równolatkami Związku, Prezesi ROD z najdłuższym stażem w kierowaniu ogrodowymi społecznościami, uczestnicy konkursów ogłoszonych na szczeblu Jednostki Krajowej pn. „Najpiękniejsza działka w ROD” i „ROD 40-lecia PZD” oraz laureaci konkursu reporterskiego dla dzieci pn. „Nasz ROD’OS” ogłoszonego na szczeblu Okręgu. Szczególnie serdecznie zostali przywitani działkowcy seniorzy, uczestnicy projektu „Ocalić od zapomnienia”, użytkujący działki co najmniej 40 lat aż do dzisiaj.

                

Po przejściu przez procedury związane z obowiązkami statutowymi, Prezes Barbara Kokot w swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła minione 40-lat funkcjonowania PZD i jego heroiczną walkę o zachowanie ogrodów i praw działkowców.

W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń Związkowych, medali z okazji 40-lecia PZD i dyplomów okolicznościowych. Prezesom ogrodów, z których wpłynęły prace dzieci w okręgowym konkursie pn. „Nasz ROD’OS” wręczono puchary, czeki określające wysokość nagród pieniężnych oraz dyplomy okolicznościowe. Na ręce seniorów wręczono statuetki – upominki. Następnie wszystkich uczestników spotkania zaproszono na wspólny, uroczysty posiłek.  

      

                       

 

W ostatniej części spotkania odbyło się merytoryczne posiedzenie Okręgowej Rady związane z realizacją kampanii sprawozdawczej w ROD, regulacją stanu prawnego ROD i funkcjonowaniem Ośrodka Finansowo-Księgowego.

                                       

Na zakończenie uroczystości Prezes Barbara Kokot podziękowała uczestnikom za przybycie oraz miłą i podniosłą atmosferę, życząc wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

wyk. Agnieszka Bartkowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.