Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezentacje szkoleniowe dla nowych działkowców w ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie - 22.09.2021

17 września br., w domu działkowca ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie odbyło się szkolenie dla nowych działkowców. Zajęcia odbyły się w małej grupie, z zachowaniem środków ostrożności i odpowiedniego dystansu.

Szkolenie, które zorganizowano we współpracy z zarządem ROD w sali świeżo wyremontowanego domu działkowca, składało się z dwóch części, poświęconych właściwemu zagospodarowaniu działki zgodnie z regulaminem ROD oraz podstawowym założeniom programu klimatycznego PZD i  programowi nowoczesnej uprawy działek.

W pierwszej części, działkowcy zapoznali się z podstawowymi elementami zagospodarowania działek, ze szczególnym uwzględnieniem zasad budowy i remontów altan i ich wymaganych parametrów. Poruszone zostały także kwestie dotyczące hodowli zwierząt na działce, właściwych odległości sadzenia oraz rozsądnego doboru drzew i krzewów na działce, zasad ich usuwania i pielęgnacji, a także najważniejszych przepisów porządkowych wskazanych w regulaminie ROD. Prowadzący szkolenie, specjalista ds. ogrodniczych OZM PZD, zwrócił również uwagę nowych działkowców na powtarzający się problem spalania odpadów na działkach i wiążące się z nim przepisy i kary.

Druga część  szkolenia poświęcona była przedstawieniu najważniejszych aktywności ekologicznych, możliwych do wykonania na działce, a łączących się ściśle z Otwartym Programem Klimatycznym PZD. W trakcie prezentacji, prowadzący szkolenie zaprezentował najważniejsze założenia programu i zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, w tym groźbę suszy, czy zanieczyszczenie gleby i powietrza.

Prowadzący zwrócił uwagę przede wszystkim na potrzebę racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody oraz odchodzenia od chemicznych sposobów ochrony i nawożenia roślin.  Na zdjęciach z innych ogrodów działkowych działkowcy mogli zobaczyć sposoby zbierania wody deszczowej na działce, nawadnianie kropelkowe rabat, czy przekonać się jak pożyteczne jest ściółkowanie i kompostowanie.

Zaprezentowane zostały także sposoby naturalnego nawożenia (np. za pomocą poplonu i nawozów zielonych) i zwalczania chorób i szkodników, głównie przy pomocy wyciągów i gnojówek z pokrzywy, czosnku, wrotyczu i innych pożytecznych roślin. Nie zabrakło także dyskusji na temat pożytków płynących z uprawy działki, a przede wszystkim możliwości uprawy własnych owoców i warzyw, w obliczu wzrostu cen tych produktów.

W trakcie prezentacji, prowadzący zwrócił również uwagę nowych użytkowników działek na podstawową misję działki i jej rolę. Wskazał, iż obecny  trend, polegający jedynie na rekreacyjnym podejściu do użytkowania działek, mija się z rolą i funkcją działki. Przy tej okazji przypomniał działkowcom o założeniach Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek i zachęcił do uprawy cennych krzewów owocowych (np. jagody kamczackiej, borówki amerykańskiej, czy aronii) oraz warzyw i ziół a działce, np. na podniesionych rabatach, w skrzyniach.

 

Maciej Aleksandrowicz

OZ Mazowiecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.