Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD MALINA W RZESZOWIE - 21.09.2021

                                    

W dniu 18 września szczególnie uroczyście obchodziliśmy Dzień Działkowca połączony z 40-leciem powstania ROD Malina i Polskiego Związku Działkowców. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu PZD, Prezes ROD – Pan Wiesław Skoczylas powitał przybyłych gości i działkowców. 

                               

Działkowe Święto swą obecnością zaszczycili Prezes Okręgu Podkarpackiego PZD Pani Jadwiga Przepaśniak, Dyrektor Biura Okręgu Pani Agnieszka Sycz oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Fijołek.
W imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezes Okręgu Podkarpackiego wręczyła na ręce Prezesa ogrodu puchar i dyplom z okazji 40-lecia powstania ROD Malina w Rzeszowie.
                               
W krótkim przemówieniu Prezes ROD przedstawił historię ogrodu i jego rozwój, podziękował władzom okręgu i miasta oraz działkowcom za dobrą współpracę. Po przemówieniu, Sekretarz ROD Pan Stanisław Łubek, odczytał specjalną uchwałę, na mocy której listem gratulacyjnym wyróżniono 71 osób, przyznano odznaki za zasługi 21 osobom, wręczono broszury „40 lat minęło” 6 osobom za inspirowanie działalności działkowej, podziękowano za pełnione funkcje w ROD 21 osobom.
        
W dalszej części uroczystości głos zabrali: Prezes Okręgu Jadwiga Przepaśniak i Prezydent Miasta – Konrad Fijołek. Pani Prezes Jadwiga Przepaśniak w swoim przemówieniu mówiła o roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stwierdziła, że ogrody działkowe spełniają funkcję rekreacyjną, społeczną są miejscem spotkań rodzinnych i towarzyskich. Prezes powiedziała, że dla samorządów miast i gmin  ROD-y są bezkosztową zielenią. Zachowanie ROD w pobliżu centrów miast i aglomeracji miejskich jest ważnym czynnikiem zapobiegającym degradacji środowiska naturalnego. Pani Prezes zwróciła się z prośbą do samorządowców o wspieranie naszych ogrodów i o to aby chronili nasze ogrody przed likwidacją. Na zakończenie Pani Prezes z okazji 40-lecia Ogrodu Malina złożyła gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na naszych działkach.
                                         
Następnie  głos zabrał Prezydent miasta Rzeszowa Konrad  Fijołek. Na wstępie Prezydent podkreślił, że jak zawsze z przyjemnością do nas zagląda. Podkreślił fantastyczną atmosferę, profesjonalne przygotowanie imprezy. Prezydent oświadczył, że polecił biuru rozwoju miasta aby na stałe wpisać ogrody działkowe  jako zieleń działkową i w ten sposób zabezpieczyć istnienie ogrodów działkowych już na zawsze w Rzeszowie. Prezydent powiedział, że możemy spokojnie następnych 40 lat uprawiać nasze ogrody. Życzył udanej imprezy i miłego wieczoru.
                                         
Po części oficjalnej przyszedł czas na działkową biesiadę. O poczęstunek zadbał nasz działkowicz Pan Bogdan Kaszuba, który przygotował bigos, kiełbaski z grilla i napoje, a działkowiczki z ogrodu upiekły przepyszne ciasta.
                                          
W trakcie zabawy przeprowadzono konkurs wiedzy ogrodniczej dla dorosłych działkowców, którzy w nagrodę otrzymali narzędzia ogrodnicze oraz nasiona. Dla najmłodszego pokolenia działkowców również został przygotowany konkurs wiedzy ogrodniczej. Dzieci otrzymały drobne nagrody, a potem korzystały z przygotowanych atrakcji tj.: wata cukrowa, malowanie twarzy, gry ruchowe, rysowanie na papierze itp.
Wszyscy wesoło bawili się przy skocznej muzyce do późnych godzin wieczornych. Kolejne spotkanie niestety dopiero za rok.
 
Tekst: Wiesław Skoczylas Prezes ROD Malina w Rzeszowie
Zdjęcia: Barbara Śnieżek Działkowicz ROD Malina w Rzeszowie 
 
 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.