Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY MIASTA - 20.09.2021

Zaproszona na uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady w dniu 9 września br. Pani Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecina - nie mogła być obecna, ale zaproponowała spotkanie dla delegacji Okręgu, które odbyło się 17 września br.

W spotkaniu ze strony Okręgu udział wzięli: Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak, I Wiceprezes Okręgu Józef Romanowski oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Rabuski.

Pani Przewodnicząca serdecznie przyjęła nas a my z okazji jubileuszu PZD wręczyliśmy materiały okolicznościowe oraz pamiątkową statuetkę.

W toku spotkania przedstawiliśmy zamiar poszerzenia współpracy z władzami Miasta w zakresie korzystnym dla ROD, łączących również interesy obywateli. Przedstawiliśmy potencjał ROD w mieście i nurtujące nas problemy a zwłaszcza:

- likwidację odpadów, głównie zielonych z ROD

- estetykę  ROD  w newralgicznych punktach miasta

- konieczność dalszego rozwoju ROD w mieście

- melioracji i ochrony przeciwpowodziowej w ROD

- ochrony środowiska i programu eksploatacji osadników nieczystości

- wdrażanie programów PZD w kontekście polityki senioralnej, pracy z młodzieżą i organizacjami poza rządowymi, wykorzystania infrastruktury ROD  oraz bezpieczeństwa

Problemy z uwagą zostały wysłuchane z odpowiednim komentarzem i wskazane zostały kierunki dalszej pracy z komisjami kierunkowymi.

Pani Przewodnicząca obiecała daleko idącą pomoc i zainteresowanie zgłoszonymi zagadnieniami Prezydenta i prawników Urzędu Miasta.

Mamy nadzieję, że rozmowy przyniosą pożądany skutek. 

 

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie 

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.