Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 75 - lecia ROD "Kolejarz" w Pile - 20.09.2021

W dniu 18 września 2021 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Pile świętowali jubileusz 75 lecia powstania ROD. Na zaproszenie Zarządu ROD na uroczystość przybyli licznie rodziny działkowe oraz zaproszeni goście: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska, Przewodniczący Kolegium Prezesów Masta Piły Ryszard Grzelak, Prezesi ROD im. M. Drzymały Wieslawa Kamińska, ROD Gwda Genowefa Chomont oraz Ewa Kubaczyk Kierownik Biura OZPZD.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgu PZD oraz hymnem Polskiego Związku Działkowców. Przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu ROD Stanisław Smoguła, który pełni funkcję Prezesa 31 lat. Historię „małej ojczyzny" rodzinnego ogrodu działkowego zaprezentował Prezes ROD. Ogród istniał już w latach 30 -tych ubiegłego stulecia. Położony jest nad rzeką Gwda. W 1932 roku jest on zaznaczony na starych niemieckich mapach. Po wojnie działki   przejęli Polscy osadnicy - kolejarze. Grunty pod ogród w 1946 roku przekazała Zarządowi Koła Związku Zawodowego Kolejarzy dla pracowników PKP w Pile - Powiatowa Rada Narodowa w Trzciance. Obecnie grunty są przekazane Związkowi w wieczyste użytkowanie. Prezesami ogrodu byli od jego powstania p. Józef Szulc, p. Florian Michalski, Władysław Myk, p. Jan Rózga, Lech Kledzik i od 31 lat p. Stanisław Smoguła.  ROD został podczas Krajowych Dni Działkowca odznaczony odznaką "Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców".  Zarząd z działkowcami jest bardzo aktywny w działalności na rzecz społeczności lokalnych, w obronie Związku oraz ustawy o ROD. Organizuje co roku imprezy dla dzieci, dzień działkowca. Uczestniczy we wszystkich wystawach CORSO na terenie miasta Piły i imprezach organizowanych przez Krajową Radę PZD.

Podczas uroczystości upominkami Zarząd wyróżnił przybyłych na uroczystość najstarszych działkowców p. Reginę Pufal oraz p. Mariana Bercik, który skończył 100 lat. Upominki najstarszym działkowcom wręczył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Z okazji 40 -lecia Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD wyróżnił dyplomami z tej okazji od Prezesa Okręgu PZD w Pile najbardziej aktywnych działkowców. Dyplomy wręczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD z Prezesem ROD.

Następnie Maria Fojt reprezentująca na tej uroczystości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego przekazała od Prezesa PZD życzenia wszystkim działkowcom i Zarządowi ROD z okazji 75 lecia i wręczyła pamiątkowy dyplom oraz puchar. Przekazała również życzenia oraz ryngraf od Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka.  Prezesowi ROD za jego 31 letnią pracę na rzecz rodzin działkowych, Związku oraz za działalność w Okręgu PZD przekazała życzenia od członków OZ PZD. 

Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska w swoim wystąpieniu stwierdziła, że władze miasta Piły widzą, ile dobrej pracy dla miasta i społeczności lokalnej wykonują działkowcy i Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych. Nie zapominają o ogrodach i w budżecie miasta są środki dla ogrodów.  Złożyła życzenia od władz miasta z okazji jubileuszu 75 lecia powstania ogrodu i na ręce Prezesa przekazała pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski złożył życzenia działkowcom. Stwierdził jako działkowiec, że działkowcy poprzez swoją pasję są ludźmi szczęśliwymi. Dodał, że w powiecie pilskim jest 29 ROD, w których działki posiada ponad 7 tysięcy rodzin działkowych, które są siłą opiniotwórczą dla władz samorządowych. Przekazał kwiaty            i upominki, które otrzymali wyróżnieni działkowcy.

Życzenia działkowcom złożyli również Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych m. Piły przybyłe na uroczystość oraz Ryszard Grzelak od wszystkich Zarządów ROD miasta Piły.

Na zakończenie uroczystości została zaprezentowana spisana przez p. Prezesa Stanisława Smogułę historia jego 31 letniej działalności w ROD. Działkowcy oklaskami podziękowali jemu za jego pracę w ogrodzie.  

Zarząd ROD przybyłych działkowców i zaproszonych gości poczęstował obiadem. Działkowcy przy muzyce bawili się i wspominali lata spędzone na działkach.

MF.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.